Обратен превоз към Италия на 22,72 т отпадъци от текстил, които са внесени в страната незаконно, е извършен на 7 януари, съобщиха от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Това  е станало възможно в резултат на взаимодействие между Националния координационен център към МОСВ с компетентните органи на страните по транспорт и местоназначение, както и с Oкръжна прокуратура Видин, ОД на МВР и Главна дирекция "Гранична полиция".

Съгласно извършен анализ на риска от дирекция "Национален координационен център", българска фирма с инициали И.Р.Г. е определена като високо рискова относно трансграничен превоз на отпадъци, затова с писмо до Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници" министърът на околната среда и водите Емил Димитров е изискал извършване на стриктен контрол при всички превози за въпросното дружество.

През май 2020 г. е подаден сигнал от ГКПП Дунав мост 2 - Видин за превоз на въпросната фирма, извършена е проверка от страна на РИОСВ-Монтана, при която е установен незаконен превоз на 22,72 т отпадъци от текстил. Получател е българското дружество И.Р.Г., а отпадъците са с произход от Италия.

Превозът е определен като незаконен по реда на разпоредбите на Регламент (ЕО) 1013/2006 на ЕП и на Съвета относно превози на отпадъци, съгласно които отпадъците трябва да бъдат върнати от лицето, което урежда превоза, фирма от Швейцария, на упоменатата в документите по превоза като генератор на отпадъците италианска фирма.

Инициирано е разследване от Окръжна прокуратура-Видин, в хода на което е уточнен видът на внесените отпадъци /абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла с EWC код 15 02 03/, които съгласно документите, придружаващи превоза би следвало да са текстилни материали с EWC код 19 12 08. Отпадъците са съхранявани и охранявани на терен на Пътна полиция на ОД на МВР-Монтана.

За периода от създаването на НКЦ като оперативна работна група до края на ноември на 2020 г. нерегламентираните превози на отпадъци в процентно съотношение са намалели от 11,62 на сто на 2,85 процента, посочват от МОСВ.