Това става ясно от проекта за постановление за приема, публикуван в сайта на МОН за обществено обсъждане до 20 април т.г., съобщава в. "Дума".

Общо местата за нови студенти, финансирани от държавата или приети срещу заплащане в държавните вузове, както и в частните, са 70 950. На практика за всички зрелостници са осигурени места във вузовете и дори около 10-ина хиляди ще са предизвестено празни.

Завършват гимназия тази година малко над 56 700 ученици, от тях като правило около 11 000 се очаква да заминат да учат в чужбина. Явно, отново ще има по 4-5 класирания във висшите училища, докато бъдат приети всички, преминали заветния праг "среден 2.50".

За 2018/2019 г. държавата планира да субсидира обучението на 45 918 студенти в 37 държавни висши училища, от тях 38 704 места са за зрелостници. Това е с около 200 души на държавна издръжка в повече от миналата година. Срещу заплащане пък в държавните университети ще бъдат разрешени 10 692 места, от които 6677 - за зрелостници.

В частните вузове има леко намаление, като за тях са предвидени 14 340 нови студенти, от които 9350 след средно образование.

Предложеният прием, според МОН, е в съответствие с оценката на учебната и научната дейност на вузовете, с данните за реализацията на завършилите и с приоритетите за развитието на страната. Допуска се допълнителен прием в 8 направления, в които има малко кандидати, но са важни за държавата - математика, физически науки, химически науки, химически технологии, енергетика, материалознание, педагогика на обучението по, религия и теология. МОН предлага да бъдат приети и 2417 нови докторанти (2263 в държавни вузове и 154 в частни), както и 180 докторанти в БАН и 69 в ССА.

Местата за българи извън България са 2000 за студенти и 40 за степен "доктор". За граждани на Македония местата ще са 150. Софийският университет ще приеме 6388 студенти в държавна поръчка, ПлУ - 3604, УНСС - 4419, ТУ-София - 3546.

Намаляване на приема има в направленията икономика, администрация и управление и туризъм, като за тях се очаква нулева година в Аграрния университет в Пловдив, в университета "Асен Златаров" в Бургас, в ХТМУ, в Шуменския университет.

Увеличава се обаче приемът в туризъм по морето - в университета "Асен Златаров" в Бургас и в Икономическия университет във Варна. В СУ няма да има прием по медицина, там няма и за задочници по право.

През януари 2018 г. се оказа, че от общо 57 783 места за прием на зрелостници в държавните вузове миналата година са останали незаети 13 981 места. В частните вузове пък са били реализирани само половината от отпуснатите 16 159 места за прием - 8974.