Майки на деца с увреждания се събраха на мълчалив протест пред НДК преди началото на събитие в областта на социалната политика, което е от календара на Българското европредседателство на Съвета на ЕС.

С днешната проява те искат да заявят, че настояват реално да се говори за хората с увреждания, а "не властта да се потупва по рамото колко много е направила за хората с увреждания и какви висоти в грижата за тях е постигнала", каза Кристина Николаева.

По думите й вчерашният разговор със социалния министър не е довел до никакъв резултат и от него е станало ясно, че от министерството не са готови на никакви компромиси. Тя посочи, че майките са били готови на вариант да се направи преструктуриране на Агенцията за хората с увреждания като към нея да се направят териториални структури, за да могат хората с увреждания да излязат от опеката на Агенцията за социално подпомагане. Те са били склонни да се помисли за вариант законопроектът за личната помощ да бъде разхвърлян по двата законопроекта - Закон за социалните услуги и Закон за хората с увреждания.

След вчерашните разговори, в които е станало ясно, че министерството държи хората с увреждания да останат под опеката на АСП, майките отново са на изходна позиция, че само отделен закон за личната помощ може да реши техните проблеми.

На събитието днес се раздава листовка, която прави съпоставка на социалната политика за хората с увреждания в европейските страни и тази в България. В нея се посочва, че в повечето европейски държави има бюджет за личната помощ, който родители или човек с увреждане управлява сам, наема асистент за колкото е необходимо в ежедневието, така че да бъде свободен да излиза, да учи, да работи, въпреки увреждането си, а родителят има избор да наеме асистент за часовете, в които работи и продължава живота си по нормален начин, обучава го сам на спецификите на заболяването на детето с увреждане.

В България лична помощ, според майките, няма, а има срочни европрограми, които не обхващат дори половината от нуждаещите се, а обхванатите са на средно 2-3 часа дневно. Според майките това не води до нищо добро, защото родителите на децата с увреждания и самите деца продължават да са затворени вкъщи завинаги. Те припомнят, че месечната помощ скоро беше променена, но само за деца с над 90 на сто увреждане, които са най-много 3500. По-голямата част от децата всъщност са с под 90 на сто увреждане и за тях промени няма, посочват майките в листовката. Те допълват, че на децата с под 70 на сто увреждане е отнето от месечната помощ. По думите им те са най-голямата група - около 26 хиляди и реално с промяната е взето от тях, за да бъде дадено на тези с над 90 на сто увреждания.

Хората с увреждания над 18 години не получават дори и една трета от помощта за децата, нямат асистенти, нямат осигурено лечение, а имат единствено 235 лв. - сума, която включва личната помощ и обикновено с нея живеят двама - пълнолетният и майката или друг от семейството, който обгрижва болния.