Министърът на правосъдието да предприеме незабавни, ефективни административни мерки по преустановяване на изтезанията или на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание в лечебни заведения, при конвой и извеждане на лица от спални помещения за престой на открито и при посещения във вътрешни и външни лечебни заведения.

Това се подчертава в препоръки на Националния превантивен механизъм (НПМ) към омбудсмана след проверки в арестите на бул. "Г.М. Димитров" и ул. "М-р Г. Векилски" по заповед на Мая Манолова от 18 юни 2018 г. Проверката на специализираната дирекция към омбудсмана (НПМ), която осъществява наблюдение в местата за задържане и лишаване от свобода, е извършена в периода 19 юни - 22 юни 2018 г.

В две поредни години (2016 и 2017 г.) с доклади до министъра на правосъдието и до началника на затвора в София НПМ изрично настоява да се прекрати всяка необоснована употреба на помощни средства, която се разглежда като подлагане на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне към арестанти, но няма предприети действия.

"Ежедневно в двата ареста, само при извеждане на разходка, на над 300 души се поставят белезници. В едногодишния период от предходната препоръка на НПМ, случаите на подобно унизително отнасяне надвишават 100 000 случая", пише в последния доклад на Националния превантивен механизъм.

Конвоирането на отстранения кмет на столичния кв. "Младост" Десислава Иванчевa с белезници на краката до Ендокринологията, според доклада на НПМ, е показателен относно нарушаване правата на човека в местата за лишаване от свобода, поради грубо погазване на закона и дългогодишно неизпълнение на препоръки на омбудсмана в качеството му на НПМ.

Припомняме, че Десислава Иванчева беше конвоирана в болница с белезници на краката и ръцете. Тя има тумор на хипофизата.

Националният превантивен механизъм е категоричен, че инструкциите, издавани от началниците в местата за лишаване от свобода, с които се регламентира употребата на сила и помощни средства (белезници, прангове и т.н.) при "вътрешен" и "външен" конвой са в противоречие с чл. 114 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). В ал. 1 се указва, че употребата им се допуска само в изчерпателно изброени крайни случаи, като например, освобождаване на заложници или за прекратяване на буйство или друг вид агресивно поведение.

В доклада на НПМ категорично се посочва, че е констатирано системно нарушаване на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание, която в чл. 2 казва, че "никакви изключителни обстоятелства, от какъвто и да е характер, било то състояние на война, или заплаха от война, вътрешна политическа нестабилност, или каквото и да е друго извънредно положение, не могат да служат като оправдание за изтезание".

От Министерството на правосъдието вече отговориха, че не смятат да променят "Инструкцията за особеностите на пост във външно болнично заведение, съгласно която беше конвоирана бившата кметица на "Младост". Според издадената през 2013 г. от директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" инструкция, когато лишени от свобода са конвоирани до външни болници, те не само са с белезници на краката и ръцете, но и след това стоят заключени за болничното легло.

Това е част от обективните мерки за сигурност и охрана, които сме принудени да предприемем. Лично аз не намирам никакви основания за промяна на този документ. Бихме могли да мислим да се промени формата на документа, но по същество смятам, че е разумно да остане така заради рисковете, коментира по този повод зам.-министърът на правосъдието Николай Проданов.