Маршрутите при практическите изпити на кандидатите за водачи от днес се определят автоматично чрез електронна система. Тази мярка е част от политиките на правителството за подобряване на безопасността на движение по пътищата. С внедряването на електронните маршрутни карти ще се повиши контролът от страна на държавата и ще се намали субективният фактор и възможностите за нерегламентирани практики, съобщиха от транспортното министерство.

Нововъведението предвижда преди началото на изпита електронна система автоматично да избере маршрут, по който кандидатът ще премине. Досега това се определяше от председателите на изпитни комисии, което поражда съмнения, че на някои кандидати се дават по-лесни маршрути. Приложението показва посоката на предстоящата и следващата маневра, като кандидатът няма да следи картата, а командите ще бъдат подавани от председателя на изпитната комисия.

Маршрутите са съобразени със законовите изисквания за подготовката на кандидатите. В началото на всеки изпит системата генерира задание, което включва определените в нормативната уредба елементи и чрез GPS се следи дали то се изпълнява.

Всяка промяна на маршрута се регистрира и има възможност за последващ контрол. Допуска се промяна в предварително зададения път само при обективни причини - ремонт, промяна на организацията на движение, пътнотранспортно произшествие и др.

Председателят на изпитната комисия има задача да отбелязва в системата допуснатите грешки от кандидата, а в края на изпита системата определя резултата.

Новият модул е интегриран в съществуващата електронна система за практическите изпити, като за него не са изразходвани бюджетни средства и няма да доведе до допълнителни такси.