Редовната употреба на марихуана може да повиши риска от сърдечна недостатъчност, инсулт или инфаркт. До тези изводи стигат група американски учени в две проучвания, проведени от отделни изследователски групи.

Употребата на канабис набира популярност и все повече държави я легализират не само за медицинска уротреба. Доколко безопасна е тя обаче и имат ли отложен ефект веществата, които съдържа, върху мозъка и сърцето?

Американско проучване вече доказа връзката между употребата на марихуана с поведенчески и ментални промени, което получи свое име като нозологична единица - разстройство при употреба на канабис. Преди по-малко от седмица се изнесоха два доклада от две изследователски групи на база дългогодишно проследяване на огромен брой употребяващи канабис ежедневно.

Първото изследване установява, че ежедневната употреба на марихуана увеличава риска от сърдечна недостатъчност с една трета сравнено с хора, които никога не са ползвали въпросната дрога.

"Най-новите изследвания относно употребата на канабис показват, че пушенето и вдишването на канабис повишава концентрациите на карбоксихемоглобин в кръвта (въглероден окис) и катран, като и двете са свързани със заболяване на сърдечния мускул, гръдна болка, нарушения на сърдечния ритъм, инфаркти и други сериозни състояния," твърди един от изследователите, проф. Робърт Л. Пейдж II от Катедра по клинична фармация и физикална медицина от Университета в Колорадо, Сащ, Скагс.

Повече от 150 000 възрастни са участвали в програмата, в която фокус на изследователите е била връзката между начина на живот, биологията и околната среда в различни популации на база на които са анализирали връзката между ежедневната употреба на марихуана и сърдечната недостатъчност.

В заключение данните показват, че участниците в изследването, които съобщават за ежедневна употреба на марихуана, имат 34% повишен риск от развитие на сърдечна недостатъчност в сравнение с тези, които съобщават, че никога не са използвали марихуана.

Този риск е еднакъв независимо от възрастта, пола при раждане или тютюнопушене. Определението за употреба на марихуана е било на база ползване на марихуана, когато не е предписана за здравословно състояние, или, ако е предписана за медицински цели, се има предвид употребата й извън тях. Участниците в проучването са проследявани 4 години.

Второто изследване проследява хоспитализирани възрастни пациенти (над 65 години) със сърдечносъдови заболявания - непушачи, които ползват канабис и страдат от захарен диабет тип 2, висок холестерол и/или хипертония.

"От 2015 г. употребата на канабис в САЩ почти се е удвоила и се увеличава при по-възрастните хора, следователно разбирането на потенциалния повишен сърдечно-съдов риск от употребата на канабис е важно". За това алармира водещият автор на изследването Авилаш Мондал, доктор по медицина, в болница Назарет във Филаделфия. "Това, което е уникално в нашето проучване е, че пациентите, които са употребявали тютюн, са били изключени, тъй като канабисът и тютюнът понякога се използват заедно, следователно успяхме да изследваме конкретно употребата на канабис и сърдечно-съдовите резултати," уточнява лекарят.

Проучването установява, че сред близо 30 000 употребяващи канабис и прилежащи сърдечно-съдови рискови фактори, с 20% се увеличава риска от сериозно сърдечно или мозъчно събитие, а при 14% такова вече е регистрирано.

Това, което предстои да стане ясно, е дали марихуаната има отношение и към рака на белия дроб, тъй като до този момент има събрани достатъчно данни, но все още остава неясен механизма.