С писмо до главния прокурор Сотир Цацаров председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска информация за качеството на обвинителните актове на кандидата за главен прокурор Иван Гешев.

"Професионалните качества на всеки магистрат се разкриват преди всичко въз основа на непосредствено запознаване със съдържанието на изготвените от него актове", пише Панов.

Като отчита високата оценка, дадена за Гешев, той посочва, че професионалната квалификация на магистратите се гради освен на общи количествени, преди всичко на качествените резултати, постигнати в практическата им дейност. Те могат да бъдат преценени и коментирани само при наличието на непосредствени впечатления от конкретната му работа като прокурор. А информираният вот в процедурата за избор предполага непосредствено запознаване с работата на кандидата по конкретни дела, по-специално с изготвени от него обвинителни актове по окончателно приключили дела, допълва висшият магистрат.

Според него съдържанието на актовете на кандидата е източник и на информация за прецизността на използвания от него правен език, общата езикова култура и умение за ясно изразяване.

Панов припомня и че в доклад на една от комисиите на прокурорската колегия към ВСС се посочва как от 2006 г. до 2016 г., докато е бил в районната прокуратура в София, Гешев е внесъл в съда 230 прокурорски акта и по тях са осъдени 233 души. Тези данни обаче не давали яснота и конкретика относно точния брой изготвени и внесени в съда обвинителни актове, както и резултатът от тях.

Председателят на ВКС смята още, че е необходимо да се уточни точният брой на внесените от Гешев в съда обвинителни актове и в периода 2012 г. - 2016 г., когато е бил в градската прокуратура, както развитието по тях.

От важно значение за преценката на професионалните качества и постижения е работата му в периода 2016 г.- 2018 г. като ръководител на Специализираната прокуратура, казва Панов и уточнява, че в доклада на комисията по атестиране няма данни дали докато е бил началник е работил по дела. Ако това е така, то те също трябва да бъдат анализирани

"Най-достоверна база за изводи относно правната компетентност са присъдите на приключилите дела по обвинителните актове, внесени от Гешев", заявява още Лозан Панов.

Цялото писмо можете да прочетете тук.