Какви са фактите? Пет момчета, две 12-годишни и три 14-годишни, завличат 18-годишна жена в горичка край детска площадка в германския град Мюлхайм, където групово я изнасилват. Малко след деянието предполагаемите извършители са задържани, а срещу един от 14-годишните е издадена заповед за арест поради опасност от рецидив - момчето вече на няколко пъти има прояви на сексуално насилие. Останалите деца са спрени от училище, защото родителите на съучениците им сериозно се тревожат. Според агенция ДПА, момчетата са български граждани, говорещи турски. По този повод агенцията припомня за друго групово изнасилване миналата година във Фелберт, след което бяха осъдени осем младежи с българско гражданство, официално посочени като "принадлежащи към турскоговорящото малцинство в България", отбеляза вчера DW.

- Колко българи живеят в Мюлхайм и какъв опит имате в кметството с тези хора?

Фолкер Вибелс: Точният им брой е 671 - от общо около 170 хиляди души, колкото приблизително е населението на Мюлхайм. Досега нямаме отрицателен опит с тях и не можем да твърдим, че това е група, към която има някакво негативно отношение в обществото. Тяхното поведение е също толкова отрицателно или положително, колкото и на всяка друга общност тук.

- Какво можете да ни кажете за момчетата, за които се предполага, че са участвали в изнасилването - от какви семейства са те, откога са в Германия, респективно в Мюлхайм, родителите им работят ли?

- Не мога да съобщя никакви подробности, тъй като разследването не е приключило. Освен това те имат и лични права и не можем да разгласяваме такава информация. Но едно нещо можем ясно да кажем: не съществуват данни за това, че за някое от тези деца не се полагат достатъчно грижи в семейството. В нито един от тези случаи няма отнети родителски права, а някои от децата са отглеждани само от един родител. Ние като община обаче предлагаме помощ на семейства, които имат нужда от такава подкрепа - съществуват мерки и организация, на която сме възложили да помага на семейства, срещащи трудности да се справят сами. Освен това правителството на провинция Северен Рейн-Вестфалия е приело редица мерки за превенция, включително на потенциални бъдещи извършители на престъпления. Всички тези мерки се прилагат, но не мога да говоря за отделните конкретни случаи.

- Заподозрените извършители са деца в училищна възраст. Кое училище, или кои училища посещават те?

- Решихме да не назоваваме училищата поименно, за да не им създаваме допълнително проблеми. Но става въпрос за петима младежи, заедно с жертвата шестима, които посещават различни училища в региона.

Имат ли тези деца предишни провинения? След тежкото престъпление в Мюлхайм някои германски медии разговаряха с психолози и криминолози и обърнаха внимание на някои специфични възрастови характеристики на тези групи. Вие имате ли някакви наблюдения по отношение на тази група български граждани?

Не и специално за тях. Но общата картина е такава: проблеми възникват, когато вътре в семейството липсва нещо, или когато не е обръщано достатъчно внимание на проблеми от детската градина до училището. Но не можем да твърдим, че това се отнася конкретно за децата или младежите от българската общност. По-скоро това е общ проблем, проблем на цялото общество.

- А уведомихте ли вече българските власти?

- Не разполагам с такава информация, но предполагам, че Службата за чужденците ще направи необходимото. Нямам представа каква в случая е задължителната процедура, защото аз съм само един говорител на кметство. Но си мисля, че ще бъде направено всичко, което трябва.

По информация в медиите, предполагаемите извършители са пет момчета, турскоезични български граждани. А от опита, който като журналисти имаме с мигрантите в Германия, не е изключено и да се окаже, че те са представители на ромското малцинство. Вие с каква информация разполагате - какъв език говорят те и принадлежат ли към някоя от малцинствените общности и коя?

Да, тези момчета са турскоезични. Дали обаче са роми или не, това не мога да кажа. За тях е известно, че са български граждани, притежаващи български паспорти и пребиваващи легално в Мюлхайм.

Какво се знае дотук

Публикувано в DW