Когато се замислим за приноса на България в НАТО, за който най-много трябва да говорим, това са хората, с които България е влязла в НАТО - високообразованите военни, даващи всекидневно своя принос за сигурността. Това каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев по време на откриването на изложбата на БТА "75 години НАТО и 20 години България в НАТО" във Военна академия "Г. С. Раковски".

Той отбеляза, че БТА е много благодарна за възможността експозицията да бъде представена в Академията, където ще има възможно най-професионална аудитория. Вълчев обясни, че изложбата включва изключително ценни кадри, които само БТА от всички български медии може да покаже. В БТА имаме над 3 млн. хартиени снимки и над 5 млн. снимки в електронен формат, добави генералният директор на Агенцията.

Единствено БТА може да разкаже историята на НАТО, ден по ден, с публикациите в нашите бюлетини, които започват още от 1898 г., каза Вълчев. Според генералния директор това, че изложбата се открива във Военната академия, дава възможност да се говори не само за приноса на НАТО за българската сигурност, а и за приноса на България в НАТО.

Генералният директор на БТА посочи, че е важно да говорим за приноса на България и в други организации, в които страната ни членува и посочи Европейския съюз. "Важно е да говорим и за големия принос на България в европейската наука", каза Кирил Вълчев. Той посочи българския военен научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий", който е един от общо шестте такива в света.

Генералният директор на БТА припомни, че България има военно училище в София от 1878 г., национална военна академия - от 1912 г., военноморско училище от 1881 г. в Русе, а през 1945 г. е създадено Народното военновъздушното училище, което днес е в Долна Митрополия. Всичко това показва, че българският принос в НАТО стъпва върху солидни традиции, най-вече благодарение на хората, които получат образование в тези университети, добави Вълчев.

Той отбеляза, че благодарение на постоянните информации, които БТА публикува, видимостта на българското военно образование вече е много по-голяма. Генералният директор посочи, че БТА има свои кореспонденти в страни с български общности, сред които в Одеса, Украйна. БТА осигурява постоянна информация от българските общности с рубриката си "БГ Свят".

Кирил Вълчев каза, че е важно след направените промени в Конституцията, даващи възможност президент или народен представител да бъде човек с повече от едно гражданство, то е редно да се направят поправки и в съответните нормативни актове, за да се позволи и на българите от чужбина да могат да се включват не само в цивилните специалности, а да бъдат и курсанти във висшите военни училища.

Началникът на Военна академия "Г. С. Раковски" генерал-майор Тодор Дочев поздрави БТА за изложбата. Тази експозиция е признание за всички офицери - от запаса и на служба, които ежедневно допринасят за националния престиж на Българската армия, на българската държава.

Генерал-майор Дочев връчи на генералния директор на БТА Кирил Вълчев юбилейна монета "20 години България в НАТО и НАТО в България".

Официалното откриване на експозицията "75 години НАТО и 20 години България в НАТО" се състоя в сградата на Българската телеграфна агенция на 29 март - денят, в който страната ни се присъединява към НАТО през 2004 г. Изложбата беше открита още в пресклубовете на агенцията в страната и чужбина. Тя разкрива в кадри и документи ключови исторически моменти, съхранени в архивния фонд на БТА.

В националния пресклуб на БТА в София експозицията бе открита от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и юриста и председател на 39-ото Народно събрание (2001-2005 г.) проф. Огнян Герджиков, който на 18 март 2004 г. предава на президента на България Георги Първанов (2002-2012 г.) ратификацията на Северноатлантическия договор. В националните пресклубове на БТА извън София изложбата беше представена в дигитален вариант.