Много от клиничните пътеки в момента имат нужда от преостойностяване. Първото, което ще се направи с ресурса, който ще влезе легално в системата на здравеопазването, е да преостойностим някои от клиничните пътеки, които са подценени. Това обясни в сутрешния блок на БНТ здравният министър Кирил Ананиев.

"Всичко, което предлагаме, е за подобряване на здравеопазването и за повишаване качеството на лечение на българските граждани, включително и проследяване на терапията на това е лечение и резултатите от нея. В основата на промяната, която предлагаме, има две неща - конкуренция и силен контрол. Като министър на здравеопазването внесох вчера на национална кръгла маса и двата варианта - естествено, че имам своя приоритет - това е вторият вариант, в който има преходен период към пълната демонополизация на НЗОК", каза още Ананиев.

При този модел се въвежда тристълбова система - задължителното 8-процентно осигуряване, задължително здравно застраховане и доброволно здравно застраховане.

При другия предложен модел (едно или "А") се предвижда запазване на задължителното здравно осигуряване с възможност за избор на застрахователен фонд. Запазва се доброволното застраховане. В случай на фалит на избрания чaстен фонд пациентите ще бъдат обслужени от Здравната каса или Гаранционен фонд.

И двата варианта имат положителни и отрицателни неща, обясни министър Ананиев. Но според него системата на здравеопазването е доста консервативна, тя има нужда от плавен преход към новия модел на финансиране.

Ананиев обясни, че основните послания на предложението за реформата са качествено нов контрол, конкуренция между финансиращите институции НЗОК и застрахователни дружества, модернизация на българското здравеопазване и премахване на нерегламентираните плащания.

"Срещу тези 12 лева няма определен пакет, който да се финансира. Те са част от общия ресурс, който финансира основния пакет дейности. Това, което е важно да кажа, е, че с тези 12 лева ние не само ще осигурим финансирането на този основен пакет, а ще създадем възможност и за финансиране на нови дейности, които подобряват здравеопазването на българските граждани. Застрахователите да влязат в здравеопазването, подобно на много здравни системи в Европа, стои в основата на предлаганата реформа", добави той.