Питейната вода в София е една от най-качествените не само в България, но и между столиците в Европейския съюз. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов на заседанието на постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисията по енергетика по повод изявлението на депутата Таско Ерменков в социалните мрежи, че има проблем с качеството на водата в София.

Иванов допълни, че гражданите на София не бива да имат абсолютно никакви притеснения по отношение на качеството на водата.

Председателят на КЕВР посочи, че по този повод е поискал незабавно от "Софийска вода" да информира комисията за резултатите от измерването на качеството на питейната вода за град София.

В отговор Иванов е получил категорично изявление, че никъде няма какъвто и да било проблем с качеството на питейната вода в столицата, като в доказателство на това е получил от изпълнителния директор на дружеството Арно Валто данните от всичките над 50 измервателни контролни точки. Освен това чрез сайта на "Софийска вода" всеки гражданин може на специална интерактивна карта да провери данните на всичките показатели, по които се определя качеството на питейната вода.

Иван Иванов категорично заяви, че човекът, който е подал на Таско Ерменков сведенията, че има проблем с качеството на питейната вода в София, е "един злонамерен лъжец" и не трябва на основа на слухове да бъде стресирано населението на София и на България.