Министерство на труда и социалната политика пусна официалните мерки, които са предвидени и подкрепят родителите, в случай че се наложи детето им да е под карантина заради съмнения или случай на коронавирус.

Имате право докато то е у дома да излезете в платен годишен отпуск или ако нямате възможност за такъв - в неплатен.

В случай че излезете в неплатен отпуск, може да кандидатствате в АСП за целева помощ за периода, в който не сте на работа и нямате доходи.

Помощта е пропорционална на дните от карантината, като родителите с 1 дете до 14 г. могат да получат до 610 лв., а семействата с две и повече - до 915 лв.

В случай, че сте контактни или заразени с COVID-19 и не може да излизате от дома си, свържете се със съответната община и поискайте да ви включат в патронажна грижа.

Специално наети за това хора ще пазаруват и извършат други доставки до дома Ви.

Може да ползвате болничен за временна неработоспособност за гледане на карантинирано дете, включително на здраво дете, върнато от детска градина или училище заради карантина.