Ракът не е болест, а група заболявания, всяка от които изисква индивидуален подход в зависимост от стадия, местоположението и вида на клетките. Организмът реагира индивидуално на всяка онкологична проява, както и на терапевтичните решения. Никога двама болни с еднаква диагноза не преживяват по един и същ начин болестта си и съпътстващото лечение. Ако към това включим и съпътстващите други заболявания, категорично трябва да отчетем преимуществата на персонализирания подход в медицината. Има ли обаче у нас такъв?

Онкологичната терапия е протоколна. Резултата от всеки генетичен тест, от всяко кръвно и образно изследване дава палитра от терапевтични решения, или скъсява алтернативите. В хода на всяка онкологична терапия настъпват усложнения, причинени от страничните ефекти на активните вещества. Независимо колко щадящо за организма е едно такова лечение, неговата агресивност към проблема се отразява повече или по-малко върху системите, които метаболизират и излъчват токсините.

С госта ми д-р Зорина Петрова, бивш преподавател по фармакология към Медицински университет София, обсъждаме в студиото на "Здравето ни" страничните ефекти на терапиите и как липсата на адекватни средства срещу тях могат да компрометират целия терапевтичен процес. Не малко са случаите, при които хора прекъсват онкологичното си лечение, защото не могат да издържат пристъпите на гадене, повръщане, страдат от малнутриция, имат мъчителни диарии или констипации, които освен, че влошават допълнително качеството им на живот, нарушават и кръвните им показатели като отлагат или правят невъзможно продължението на основната терапия.

Каква е ролята на белтъчното хранене за ефективността на лечението? Има ли щадящи естествени продукти, които да нормализират стомашно-чревния тракт? Как можем да повлияем кожата още преди сухотата и раните да се превърнат в постоянен източник на болка и раздразнение?

Решения има. Здравеопазването е оставила този избор в ръцете на пациента без да го обезпечи. По-сериозния проблем от този обаче е, че много от стандартните средства в аптеките са неподходящи за хора на онкологична терапия или не дават очаквания ефект. И когато това се случи, терапията става още по-мъчителна и тежка. А физическия тонус, психиката и качеството на живот са едни от основните репери на ефективното онкологично лечение.


Материалът е със съдействието на Медикъл Пойнт.