Маска за лице или шлемове ще носят ученици и учители през настоящата учебна година в коридора, стълбищата, фоайетата, медицинския кабинет, библиотеката, тоалетните и бюфета и столовата, както и в училищните автобуси. Това сочат правилата на Министерство на образованието и на здравеопазването, които са подробно публикувани на страницата на МОН и са съобразени с пандемията от коронавирус.

Според разписаните инструкции, предпазните средства ще се премахват по време на хранене в столовата. Учителите пък ще трябва да са с маски в учителската стая и в клас, когато преподават на различни паралелки - тоест след 4 клас.

Така маската ще е задължителна за учителя във физкултурния салон, всички практични кабинети. Ако учител води целодневно само един клас, не е задължен да носи маска в кабинета или класната стая.

Носенето на маска в стаята от учениците ще е само по желание.

Втората мярка - дезинфекцията предвижда - два пъти на ден, в началото и края на смяната ще се дезинфекцират подове, чинове, врати, прозорци, асансьори, тоалетни и ключове за осветление. При установяване на случай на коронавирус - дезинфекцията в училището става 4 пъти на ден.

В специализираните кабинети дезинфекцията на мишки, екрани, чинове и други ще става след преминаването на всеки клас.

Стаите ще трябва да се проветряват всяко междучасие.

Навсякъде в училищата ще има табели за спазване на мерките, миене на ръцете и дезинфекцирането им.

Учителите пък ще бъдат натоварени с постоянни беседи в рамките на 5-10 минути, в които ще трябва да напомнят на учениците правилата.

Всяко училище ще трябва да обособи стая за изолиране на случай на COVID-19.

При съмнения на ученик, който проявява симптоми, той ще бъде изолиран с маска в обособеното място до идването на родителя. Ученикът може да се върне в клас само след представяне на медицинска бележка от личен лекар, че е напълно клинично здрав.

В случай че ученикът даде положителен резултат при направен PCR-тест - родителят трябва първо да уведоми директора на школото, а той РЗИ.

Започва издирване на всички контактни. В зависимост от контактите - се изолира от клас - до цялото училище. Контактите ще се установяват според правилото - близост 2 метра, общуване повече от 15 мин. без маска.

Семейството на заразено дете ще има задължението да се самонаблюдава в рамките на домашна карантина за 14 дни, а след нея още 14 дни и при симптоми уведомява РЗИ.

Предвидена е и психологическа подкрепа за учениците.

Обучението на целия клас и класния ръководител продължава по време на карантината под формата на дистанционно обучение.

Всички подробности и мерки могат да бъдат разгледани на страницата на МОН.