Документ за управление на лек автомобил да се получава на 17 години, но шофьорът да има право да управлява колата само с придружител. Тази промяна в Закона за движение по пътищата прие Министерският съвет със свое решение днес.

За да влязат в сила обаче промените трябва да бъдат одобрени и от Народното събрание.

В момента са нужни навършени 18 години преди кандидатът да получи право да управлява лек автомобил. Честа практика обаче бе курсовете да започнат по-рано и да се изчака само с документа до навършване на пълнолетие. "С цел изграждане на навици за безопасно управление е предложена възможността водачи, навършили 17-годишна възраст, да шофират с придружител", се казва в документа на МС. 

Това е част от други мерки, целящи повишаване на безопасността и полагането на основи на тенденция за трайно намаляване на броя на жертвите на катастрофи. Поставен е фокус върху увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, както и ограничаване на усещането за безнаказаност у нарушителите, отбелязват от МС. 

Законопроектът обхваща регламентация на стойностите на максимално разрешената скорост във и извън населено място, автомагистрала и скоростен път за различните категории моторни превозни средства, както и уреждане на зони в населените места, в рамките на които да важи ограничение на скоростта от 30 км/час за всички превозни средства.

От друга страна, за подобряване на организацията на движението след строително-ремонтни работи, тежки пътни инциденти и други аварийни събития са въведени и конкретни задължения към стопаните на пътя.

Повишаването на ефективността при изпълнение на наложените наказания е адресирано с условие за извършване на преглед за техническа изправност, а именно да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления и фишове за нарушения, извършени с представеното за преглед превозно средство. Сега, за да минеш технически преглед, трябва да е платен само данъкът на автомобила и гражданската застраховка.

Предвидени са и нови принудителни административни мерки - временно отнемане на шофьорската книжка до решаване на въпроса за отговорността за всички нарушения, които законът наказва с отнемане на свидетелството за управление.

Въведена е също така промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на лишаване от право на управление на МПС, така и на размера на глобите.

На база на данните за възникналите на годишна база пожари в пътни превозни средства - приблизително 25% от регистрираните пожари със загуби - е създадено изискване към оборудването на превозните средства с пожарогасители.

Регламентирани са и всички случаи на прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, като се създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.