Правителството ще осигури допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Развитие на системата на предучилищното образование", "Заедно за всяко дете" и "Без свободен час". Това предвижда дневния ред на министрите за днешното редовно правителствено заседание. Предложението за допълнителните трансфери по бюджетите на общините е на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Кабинетът ще реши дали Първа МБАЛ - София ЕАД да стане университетска болница. Точката е внесена от министър на здравеопазването Кирил Ананиев. Здравният министър ще представи пред правителството и проект на постановление за изменение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще представи проект на постановление за приемане на правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.