Излезе първото класиране на първокласниците в София. За първи път то се осъществява по електронен път в същата система, която класира децата за детските градини. До момента кандидатстването ставаше в самите училища. 460 първокласници останаха некласирани.

Родителите обаче ще получат утре имейл с информация къде точно е класирано детето им и дали изобщо е класирано.

Класирането се проведе в сградата на направление "Дигитализация" на Столичната община под граждански контрол на родители и с участието на заместник-кмета по дигитализацията Генчо Керезов.

Класирани по първо желание са 8717 деца, по второ или следващо желание 1352 деца.

460 са некласирани, най-вероятно тъй като родителите им са попълнили само едно училище, а детето не е отговаряло на условията за него.

Има свободни 1704 места за такива деца. Класираните ще трябва да се запишат между 7 и 11 юни.

Родителите на некласираните трябва да влязат отново в системата и да участват във второто класиране, като видят дали има свободни места за желаното от тях училище.

Второто класиране ще излезе на 12 юни, третото ще е на 19 юни, след това ще има още три класирания.