Галина Георгиева бе избрана за член на СЕМ от квотата на Народното събрание. Тя е предложена за поста от председателя на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов.

"За" кандидатурата й гласуваха 97 народни представители, "против" - 57 и "въздържали се" - 24, с което бе приета.


Отпадна кандидатът издигнат от ПГ на "БСП за България" Ия Петкова. Изборът на нов член се налага поради изтичане на мандата на Иво Атанасов, който е от квотата на парламента. Атанасов е член на Съвета от 17 юли 2013 г.

Съгласно Закона за радиото и телевизията медийният регулатор се състои от петима членове, от които трима се избират от Народното събрание и двама се назначават от президента. Настоящият председател на СЕМ е София Владимирова.

Галина Георгиева е бакалавър по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), а професионалният си опит е придобила работейки в редица медийни и телекомуникационни компании.

Към настоящия момент работи в дружеството за колективно управление на авторските и сродните им права ПОФОН.