Преброяването в областите Плевен, Велико Търново и Стара Загора ще бъде извършено от 1 до 14 септември (включително) т.г., съобщи БТА. Целите са да се тества разработеният инструментариум и организацията на преброяването, както и да се получи предварителна представа за броя на тези, които ще използват интернет за попълване на електронен преброителен формуляр.

Утре правителството пък ще разгледа на редовното си заседание програмата за преброяването на населението и жилищния фонд в България през 2011 г., съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Целта на преброяването е да се получат статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етнокултурни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищния фонд, за условията на живот на хората и конкретната социалноикономическа и демографска ситуация в страната.

За първи път преброяванията в държавите членки на Европейския съюз ще бъдат в една и съща година. В България това ще стане в периода от 8 часа на 10 март до 20 часа на 24 март 2011 г.