Швейцария е държавата, в която системата "пряка демокрация" работи от години и то успешно. В тази страна всяка година се сменя президентът, а гражданите решават приемат ли или не всеки гласуван закон. В допълнение - заплатата на депутатите е само с 20% над средната за страната.

Всеки 4 години швейцарците избират парламент, а той от своя страна избира правителство, наричано тук Федерален съвет и състоящо се от седем души. Четири са партиите в Швейцария, които са представени в парламента още от края на Втората световна война. Това разказва пред currenttime.tv Хлое Янс, политолог от Института за социални проучвания в Берн.

Функцията на президент на практика се поема от членовете на правителството по ред, всеки за една година. Президентът няма някакви допълнителни пълномощия, по-скоро е пръв сред равни. Той има до голяма степен представителни функции и представлява държавата при срещи с други лидери.

Швейцарците могат да проявят законодателна инициатива и чрез референдум да участват в приемането на закони. Това го няма в нито една друга държава по света, казва Янс.

Технически системата работи така- най-малко седем граждани на страната образуват инициативна група. Тя трябва да събере 50 000 подписа за провеждане на референдум, на който съответно даден закон може да се приеме или отхвърли, независимо дали е минал през парламента или не.

"Пряката демокрация е в основата на нашата политическа система. Точно тя ни обединява като народ. Тъй като ние сме федеративна държава, повечето от политическата власт е в кантоните и властите са длъжни да се съобразяват с мнението на различни групи от населението", казва Янс.

Ако гражданите искат да се приеме закон, създаден от тях, това също се решава на референдум, но тогава подписите трябва да са повече. Според статистиката, 10% от предложените от граждани закони се утвърждават.

На референдум например през 2017 година бе отхвърлена предложената нова пенсионна система, както и предложението за допълнителни субсидии за фермерите.

Швейцарските депутати са на полупрофесионален принцип. 80% от тях работят и на друго място, освен в парламента. Според данните за 2016 година, средната заплата на депутатите е била 20% над средната за страната. Разбира се, те ползват и някои допълнителни екстри - като заплащане на пътуванията им, наемане на помощници и други присъщи на работата им разходи.