Три автомивки в Перник ползват питейна вода в условията на въведен воден режим, установи общинска проверка в града.

На собствениците им са направени предписания, като при неизпълнение ще бъдат санкционирани.

Проверени са общо 14 автомивки, като на място са заснети и водовземните съоръжения, като при 11 е установено, че имат собствени водоизточници или ползват промишлена вода по договор с фирми.

Една от автомивките е имала собствен водоизточник, но обектът не бил регистриран в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" Благоевград, са установили проверяващите.

Междувременно проверка на екоминистерството установи, че неправомерно е била отклонявана вода от язовир "Студена" към Радомир, вместо тя да отива към ВиК Перник.