Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) да стане задължителна за всички инвестиционни намерения, свързани с горене на отпадъци и за експериментално изгаряне. Това законодателно предложение подготвихме с колеги от ГЕРБ, съобщи във Фейсбук страницата си председателят на Парламентарната комисия по околна среда и води и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева.

"Предвиждаме процедурата да се преминава независимо от обема на отпадъците, които се предвижда да се оползотворяват. Контролът трябва да е максимално строг. Така ще се избегне възможността някои инвестиционни намерения да се осъществяват само със съгласувателно писмо от РИОСВ. Вече е в сила задължителното видеонаблюдение в реално време в ТЕЦ, инсталациите за производство на енергия от твърдо гориво и биомаса и депата, в резултат от законодателните промени, които предложихме, и то дава резултат", напомня Василева.

"С новото ни предложение ще повишим още повече контрола, ще гарантираме пълна публичност и прозрачност за хората, които имат право да знаят за намеренията на операторите", смята още тя.