Разрешението е дадено на заседанието на Комисията за финансов надзор от 4 януари 2017 година. 
 
Профилът на тези фондове е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на шест борси от региона на Централна и Източна Европа – Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония.

С тези инструменти семейството от борсово търгувани фондове (ETF) на Експат става от общо 11 фонда, покриващи пазари, които до момента почти нямат аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата.
 
Следват технически стъпки по организация на фондовете и регистрирането им за търговия на БФБ – София. На втори етап фондовете ще бъдат регистрирани за търговия и на други големи чужди борси. Припомняме, че Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF вече получи регистрация на Frankfurt Stock Exchange (XETRA), където търговията с емисията ще стартира на 10 януари 2018 г.
 
Борсово търгуваните фондове на Експат са проектирани да се превърнат в магистрали за капиталови потоци към и от пазарите на акции на страните от ЦИЕ, осигурявайки на международните инвеститори лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона, съобщават още от компанията.