Изграждаме почти 100 километра нова канализационна мрежа в седем района на София. Това съобщи пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери изпълнението на реконструкция и модернизация на Пречиствателната станция "Кубратово". Проектът е част от изграждането на ВиК инфраструктурата в Столична община.

Общо за годините на моето управление сме изградили над 280 км нова канализация, каза Фандъкова и добави, че с новите 100 км канализация "почти ще доближим разстоянието от тук до Бургас".

Столичният кмет информира, че проектът за пречиствателната станция в "Кубратово" на стойност над 55 млн. лв. е част от големия ВиК проект за 150 млн. лв., който Столичната община спечели по Оперативна програма "Околна среда". Освен реконструкцията на пречиствателната станция по него се разширява и канализационната мрежа на София, посочи Фандъкова. Тя съобщи, че Столичната община подготвя 15 проекта за новия програмен период за различни населени места в София. Има заделен ресурс по ОП "Околна среда" в новия програмен период, така че и за следващия кмет ще останат и работа, и възможности, и задачи, заяви Фандъкова. Тя добави още, че общината е постигнала споразумение със "Софийска вода" за подмяна на водопровод по програмата на дружеството.

Заместник-изпълнителният директор на "Софийска вода" Станислав Станев припомни, че през 2012 г. в пречиствателната станция "Кубратово" беше изпълнен проект за отстраняване на азот и фосфор от водата, за да отговоря на изискванията на ЕС за качество в чувствителната зона, в която е река Искър. С този проект ние успяваме да подготвим утайките, които се отделят в процеса на пречистване, за да могат те по-лесно да се разграждат в анаеробните стабилизатори, обясни Станев. По думите му с това се намалява техният обем, така че във времето по-лесно да използваме утайките в земеделието и в други области. Вторият голям успешно реализиран проект е за подготовка на утайката за извличане на биогаз. Газът метан, който е изключително опасен парников газ, вместо да отива в атмосферата, се улавя в съоръженията и от него се произвежда електрическа топлинна енергия, която станцията продава. Сегашната модернизация е третата за станцията в "Кубратово", информира Станислав Станев.

Директорът на "Софийска вода" Васил Тренев съобщи пред журналисти, че от началото на 2023 г. дружеството е инвестирало около 19 млн.лв., което в сравнение с 2022 г. е около 4-5 млн.лв. повече не само за ВиК, но и в други системи и съоръжения. "Веолия вода", част от която е "Софийска вода" управлява над три хиляди пречиствателни станции за отпадни води. Софийската станция "Кубратово" е еталон за "Веолия" и е най-енергийно ефективната в рамките на дружеството.

Председателят на Столичния общински съвет припомни, че концесията на "Софийска вода" е със срок до 2034 година. За нас е изключително важно критичната инфраструктура в София да бъде управлявана от компании като "Веолия", които имат милиони потребители на услуги по света с хиляди съоръжения, за да не поставяме под риск здравето на софиянци. С качеството на водата и с екологичните стандарти не може да се правят компромиси без значение от интересите от различните политически групи, каза още Георгиев.