Епидемиолозите прогнозират тежък грипен сезон, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването /МЗ/. През сезон 2021/2022 г. ще циркулират грипни вируси, които са подобни на вирусите, влизащи в състава на противогрипните ваксини, препоръчани от Световната здравна организация /СЗО/ за страните от Северното полукълбо, а именно: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09; A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2); B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). Засега не може да се прогнозира кой от тези вируси ще доминира, уточняват от МЗ.

Ефективността на противогрипните ваксини не е 100 процента, но те осигуряват защита срещу тежки форми на грип и усложнения, особено при високорисковите лица. Според научни публикации, противогрипните ваксини намаляват с 50-60 процента амбулаторните прегледи, дължащи се на грип в общата популация; с 57 процента хоспитализациите, дължащи се на грип, при лица над 50 г.; със 74 процента приема на деца в интензивни отделения; с 52 и 79 на сто хоспитализациите при лица с хронични белодробни заболявания и диабет, съответно.

Ефективността на противогрипните ваксини зависи от възрастта и имунния статус на ваксинираното лице, но най-вече от антигенната близост между ваксиналните и епидемичните грипни вируси. Най-висока е ефективността на ваксините спрямо грипни вируси тип В, тъй като те са най-генетично стабилни, а най-ниска е спрямо грипни вируси А (H3N2), които са най-изменчиви. От значение за ефективността на ваксините е кой грипен вирус преобладава през даден епидемичен сезон.

Препоръчва се ваксината срещу грип да се приложи поне 14-21 дни преди началото на циркулацията на грипни вируси в страната, за да има време да се формира имунитет. Засега не е засечена циркулация на грипни вируси, така че може да се поставя противогрипна ваксина. Счита се, че дори по време, когато в страната циркулират грипни вируси, може да се прилага ваксина, при положение че лицето е здраво и няма остро заболяване.

Противогрипни ваксини се препоръчват на лица, които са с повишен риск от тежко протичане на грип и развитие на усложнения. Според СЗО, ежегодна ваксинация против грип се препоръчва на лица с висок риск от усложнения: бременни жени (високо приоритетни); деца на възраст от шест месеца до пет г.; възрастни лица на и над 65 год.; лица на възраст над шест мес. с хронични заболявания - диабет, хронични сърдечни и белодробни заболявания, вродена или придобита имуносупресия, ХИВ/СПИН и др. Повишен риск от заразяване или предаване на инфекцията има медицинският персонал, лица, живеещи в организирани колективи - домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития; лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.); всички, които са в контакт с лица с повишен риск от усложнения (членове на семейството, вкл. деца; персонал на лечебни, здравни и социални заведения).

По време на пандемията от COVID-19 препоръките за противогрипна ваксинация са с особено значение поради вероятността от заразяване със SARS CoV-2 и грипен вирус, което би довело до утежняване състоянието на пациента. Това е особено важно за лицата с повишен риск от тежко протичане на COVID-19 и на грип (лица на възраст 65 год., лица с хронични заболявания и с ослабен имунитет). Приоритетни групи за противогрипна ваксинация трябва да бъдат също медицинските работници, както и обитателите и персонала на социални заведения.

В България циркулацията на грипни вируси обикновено започва през декември, като епидемията от грип се разгръща през януари - февруари. През изминалия сезон 2020/2021 г. циркулацията на грипните вируси в Европейския съюз беше необичайно слаба, а в България за първа година не бяха доказани грипни вируси. Това се обяснява с прилаганите противоепидемични мерки, които оказват ефект не само върху пандемичния коронавирус, но и върху грипните вируси.

Ако и през този сезон се спазват стриктно противоепидемичните мерки, е възможно да няма тежка грипна епидемия, каквито се наблюдаваха в сезоните преди пандемията. Ранното доказване на грипен вирус A (H3N2) в Европа обаче показва, че настоящият грипен сезон може да бъде по-тежък в сравнение с предходния, особено за старите хора и лицата с отслабен имунитет, допълват от МЗ.