Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предлага язовир "Овчарица" да бъде добавен в списъка на комплексните и значими язовири. Министър Емил Димитров запозна депутатите от ресорните комисии в Парламента с мотивите за промяната в Закона за рибарството и аквакултурите, предава БНР.

МОСВ отговаря за 52 големи язовира, които покриват около 85% от водния ресурс на страната.

Предложението е язовир "Овчарица", който се намира в Югоизточна България непосредствено до ТЕЦ "Марица-Изток-2", да бъде добавен в този списък.

Екоминистърът подчерта ролята на язовира за поддържането на енергийните мощности:

"Всички енергийни са в този списък. Този са го изпуснали, язовир "Овчарица". Безспорно този язовир трябва да бъде винаги пълен. Нямаме иначе енергетика. Трябва да влезе в националнозначимите, за да му подсигуряваме вода от "Копринка" и от "Жребчево", обяви министърът.

Друго предложение на Екоминистерството е рибата да бъде преместена от значимите язовири. Според министъра това ще реши проблема със скритата приватизация и неограничените права на концесионерите.

"Нека тези 52 националнозначими да ги запазим. Има 6000 други. Нека да си ходят там, да правят каквото искат. Само за пример. НЕК плати 800 000 на някакъв, че му умряла рибата, която бил сложил в техен язовир. Това е все едно да дойда във вашия апартамент, да влезе в една стая и оттам нататък да ви казвам вие как трябва да си ползвате апартамента. Мисля, че човекът е по-важен от рибите", добави Димитров.