Изучаване на ситуациите на донорство в училище след 8-ми клас е една от промените, които Национален координационен съвет предвижда в свой проект за периода от 2019 до 2023 година. Той включва и нови координатори, обучения, обновяване на нужната апаратура. 

Програмата е публикувана за обществено обсъждане на сайта на здравното министерство. Националният координационен съвет ще ръководи изпълнението ѝ.

Ще се определят 6 регионални координатори, които ще проследяват донорските ситуации по региони и всеки месец ще отчитат пред съвета причините, поради които не се подават потенциални донори от болниците там.

Освен тях ще има 30 областни координатори, сред тях 3-ма за София. Те ще отговарят за всяка една болница в областта. За подобряване на подготовката им, както и тази на лекарите от интензивните и спешни отделения за идентифициране на потенциални донори периодично ще се организират обучения.

Преди 2 седмици водещ испански професор от университета в Барселона бе у нас и проведе двудневно обучение на 38 специалисти. Испания е сред световните лидери в трансплантациите.