Държавната агенция за закрила на детето ще нищи случаите с отнети българчета от родителите им в Норвегия. Органите по закрила на детето ще използват всички правни и дипломатически механизми за защита правата на двете деца на Цветелина Уланд.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова бе домакин на координационна среща по зачестили случаи на български граждани, декларирали проблеми със социалните служби в Норвегия и други страни. Повод на събирането бе жалбата от г-жа Цветелина Уланд, която потърси съдействие от българските институции за защита правата на двете й деца, които имат двойно гражданство. На 25.04.2018 г. децата й са били изведени от семейството от органите за закрила на детето в Кралство Норвегия и са настанени в различни приемни семейства.

На срещата се обсъдиха механизми за синхронизирани действия на институциите по тези случаи, както и превантивните мерки, които следва да се предприемат за информирането на българските граждани, отглеждащи децата си в чужбина.

Г-жа Уланд присъства на срещата и пое ангажимент да предостави всички документи, свързани със съдебните дела, които води в Норвегия. Органите по закрила на детето ще използват всички правни и дипломатически механизми за защита правата на двете деца.

Участие в работната среща взеха заместник-омбудсманът доц. д-р Диана Ковачева, заместник-министърът на външните работи г-н Георг Георгиев, г-н Димитър Арнаудов, директор на Дирекция "Консулски отношения", г-жа Мария Спасова, директор на Дирекция "Права на човека" в Министерството на външните работи, г-жа Милена Първанова, директор на Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания", Министерство на правосъдието, експерти от ДАЗД и от трите ведомства.