"Този законопроект, който вчера стана закон, беше много необходим и дори малко закъсня. Той се опитва и вярвам, че ще успее, да реши едни доста сериозни дефицити в областта на правоприлагането, когато става въпрос за авторско право и сродните му права". Това коментира Велизар Соколов-Заки, изпълнителен директор на "ТеРаПро" в студиото на "Плюс-Минус по Нова телевизия. Коментарът след новините".

В сряда парламентът одобри на второ четене промените в Закона за авторското право и сродните му права, с които се затягат мерките срещу нерегламентираното телевизионно съдържание. Съгласно измененията ще бъдат купени софтуер и техника, с която да се проверява в реално време дали кабелните оператори разпространяват телевизионна продукция, без да плащат за нея. Актовете за нарушителите вече ще могат да се връчват и по електронен път. С промените България излиза от "черния списък" за защита на интелектуалната собственост на САЩ.

"Проблемът е, че масово се нарушават авторските и сродните им права. Обектите на този вид права са много разнообразни, ние сме заобиколени от тях. Масово тези произведения се използват по най-различни начини, без да се заплаща дължимото по закон възнаграждение на правоносителите", посочи още Соколов.

По думите му, когато това се случва, целият икономически резон на творческите индустрии се променя.

"Когато говорим за телевизионно съдържание, основно нарушения се извършват от кабелни платформени оператори, които разпространяват или препредават телевизионното съдържание, без да имат необходимия лиценз от създателите на това съдържание", каза Соколов.

"Констатирането и налагането на санкциите досега се осъществяваше по един отдавна морално остарял закон. Според него актовете за установяване на административно нарушение трябваше да се връчат лично срещу подпис на нарушителя", обясни още Велизар Соколов.

 

По думите му от 2014 г. до 2019 г. има образувани множество производства за такива нарушения. "Над 80% от тях обаче са спрени поради това, че не могат да бъдат връчени лично на извършителя", посочи Соколов.

Според него новият закон се опитва да спре порочната практика да се укриват нарушителите и да не могат да бъдат откривани. "Крачката е доста голяма и навременна. Надяваме се тези 80% неприключили производства да не са 80%, а 10% и ширещото се усещане за ненаказаност да започне да изчезва", каза още Велизар Соколов.