За трети пъти екипът на Дарик представя проучването "Най-добрите лекари в София". Първото издание на проучването се случи през 2011 година.

"Най-добрите лекари в София" стартира на 7 април 2024 с мащабно проучване на лекарите в град София, създаването на специална секция в сайта ТУК и серия от предавания по радиото. Първата вълна на проучването ще включва 10 специалности.

"Екипът на медията съзнава, че здравният дебат е все по-ожесточен и навярно няма друга тема, която така да поляризира общество години наред", заяви Христо Христов, изпълнителен директор на Дарик. "Едно обаче е ясно - когато всеки от нас се разболее, той винаги се опитва да намери най-добрата възможна здравна помощ, да открие най-доброто средство за лечение, да бъде прегледан и лекуван от най-добрия лекар."

Изследването на Дарик ще обхване възможно най-много специалности, а първата вълна от него ще определи най-добрите лекари за 2024 година в град София по следните такива: Гастроентерология, Детска гастроентерология, Детска ендокринология и болести на обмяната, Детска клинична хематология и онкология, Ендокринология и болести на обмяната, Кардиология, Кардиохирургия, Клинична хематология, Лъчелечение, Медицинска онкология.

Как ще бъдат избирани лекарите, които ще попаднат в класацията? Задачата е трудна, но с помощта на утвърден световен метод, екипът на Дарик и консултантите ни, ще представят най-добрите лекари в основни специалности. Основен фактор в проучването са специалните анкетни карти, с които водещите лекари в София сами ще оценяват своите колеги. Колкото повече препоръки получи даден лекар, толкова по-напред ще бъде поставен в листата.

"Ние вярваме, че само по този световно утвърден начин, оценката на професионалистите, която ще има най-голяма тежест, може да помогне за създаването на една меродавна листа," допълни Константин Вълков, програмен директор на Дарик.

Въпросните анкетни карти ще питат лекарите в София кои според тях са най-добрите специалисти в тяхната или близка област, към кого биха насочили свои собствени пациенти, членове на семейство, приятели. 

Лекарите няма да могат да номинират себе си, както и самите номинации ще се пазят като строго конфеденциални.

Кога ще бъдат оповестени резултатите от проучването?

В края на месец май ще представи резултатите за първите десет специалности, които изследваме, на нарочно събитие, организирано от Дарик радио.