Момчил Манчев е на 6 години и е син на нашия дългогодишен колега Даниела Григорова.

Той е прекрасно, слънчево дете с диагноза детски аутизъм, която е придобита след боледуване на ранна детска възраст. Тя му пречи да има нормално детство, да говори и да общува. От години посещава всекидневно терапии и е на рестриктивна диета - без глутен и без млечни продукти. Maйка му опитва всички възможни лечебни подходи. Състоянието му се е подобрило значително, но все още е много далеч от децата на неговата възраст.

Последната й възможност са стволовите клетки. В началото на годината тя се свързва с лекарите от клиника "Феникс", които дават надежда за подобрение на детето след лечение при тях. Момчи се е повлиял положително след първата вливка, което и показател за ефективността на терапията.

Даниела е успяла сама да финансира първото вливане, но за останалите три са необходими 30 000 лв., с които тя не разполага, поради всекидневните високи разходи по грижа за детето.

Затова се обръщаме към Вас с апел за помощ за събиране на сумата, необходима за завършване на цялостния курс на лечение.

Благодарим на всички, готови да протегнат ръка в този труден за семейството на Момчи момент!

Дарителска сметка на името на детето:

Момчил Кристианов Манчев - BG03FINV91501317762435