Сдружение "Национална мрежа за децата" (НМД) изпрати отворено писмо до институциите с искане електронната извинителна бележка за отсъствия по медицински причини да отпадне.

Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, както и до Комисията по здравеопазването и Комисията по образованието и науката към 49-ото Народно събрание.

Писмото е подкрепено от Българската педиатрична асоциация, родители и организации, работещи с деца, част от "Националната мрежа за децата".

Всички те протестират срещу това, че издаването на електронна бележка става на база на амбулаторен лист при изрично присъствие и изчакване на детето и неговия родител пред лекарския кабинет. Вместо улеснение, според тях това води до затруднения за учители, лекари и родители, които подали множество сигнали в НМД:

  • Задава се голям интервал между издаването на бележки на различни пациенти, което допълнително заема от ограниченото време на лекарите за същински прегледи и работа с пациенти;
  • В някои случаи бележките не се отчитат от системата на училището, когато личният лекар е в едно населено място, а училището - в друго;
  • Налице е проблем при необходимост от издаване на бележка при рутинни и профилактични прегледи при специалист, поради откази на специалисти да издават бележки и препращане отново към личния лекар;

Допълнително се натоварва бюджетът на родителите, тъй като издаването на бележка е извън пакета дейности, покривани от НЗОК, и някои лекари изискват административна такса, която достига и до 10 лв.

Според "Националната мрежа на децата" посещаването на лекар при банални вирусни инфекции или краткосрочни неразположения от различно естество се явяват практически излишни. Практиката затруднява както работата на личните лекари, така и родителите и децата, които често трябва да изчакват часове пред лекарските кабинети заедно с пациенти, които са в активна фаза на заболяване и/или имат реална нужда от вниманието на лекаря.

"Продължаването на такава практика би довела до повишаване на заболеваемостта и допълнителна среда за разпространение на вируси, особено в есенно-зимния сезон, когато епидемиологичните препоръки изискват точно обратното - ограничаване на подобни практики. Лекарският ресурс е едновременно твърде скъп и твърде ограничен, за да бъде злоупотребявано с него за излишни административни процедури и практики, чиято логика не почива в медицинската необходимост".

Затова от сдружението, заедно с Българска педиатрична асоциация, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и родители от цялата страна отправят апел към институциите за отмяна на нормативното изискване за извиняване на краткосрочни отсъствия чрез медицинска бележка и замяна на това изискване с бележка/потвърждение от страна на родител, че допуснатите отсъствия са по уважителни причини.

Сдруженията посочват, че европейската и световната практики (в ЕС, САЩ, Австралия, Канада и др.) били за отсъствия от 1 до 3 или до 5 дни да не се предоставя медицински документ, а родителят да заявява устно, писмено или чрез електронния дневник причината за допуснатите отсъствия и тяхната продължителност. За отсъствия над този срок се изисква представяне на медицински документ, като се допуска, че състояния, които така или иначе изискват по-продължително лечение, при всички случаи така или иначе водят до медицински преглед и съответният документ ще бъде издаден.

За да се избегне допускане на своеволия от страна на родителите и извиняване на отсъствия без реална причина, от организациите зад отвореното писмо уточняват, предлагат да се постави лимит в процент от учебното време за отсъствия, които могат да се извиняват от родителя. Ако този лимит бъде надхвърлен, училището следва да провери какви са причините и да изиска допълнителна медицинска експертиза.

Друго искане е да отпадне т. нар. "контактна бележка", която се изисква в ясли и детски градини при отсъствие на детето за повече от 10 последователни дни. Това включва и периоди на ваканции и почивни дни, в които децата не са болни, но и лекар не би могъл да гарантира въпреки направен преглед дали те са били или не контактни на дадено остро заразно заболяване.

"С тази бележка личните лекари на практика декларират информация, която самите те не могат да проверят и по същество се обезсмисля от срока на валидност на бележката от три дни, през които детето може да попадне в контакт с остри заразни болести. По тази причина подобна бележка няма никаква нито административна, нито практическа стойност и само хаби ценният и ограничен лекарски и особено педиатричен ресурс за празни от съдържание канцеларски дейности, вместо да се инвестира по същество в работа с пациенти, превенция, профилактика и лечение на заболяванията сред децата".

От Министерството на образованието заявиха вчера пред bTV, че при тях постъпват много предложения, които ще бъдат разгледани.