Кой, кога, по чия инициатива и на какво основание е издал служебните паспорти на Васил Божков и неговата дясна ръка Георги Попов? Въпросът назря, след като МВнР отговори положително на журналистическо питане дали двамата са разполагали със служебни документи. 

Божков и Попов са издирвани за участие в престъпна група за пране на пари и за които прокуратурата иска да бъдат екстрадирани от ОАЕ. Божков е с 11 обвинения, сред които е и това за ръководене на престъпна група. Арестувани бяха жената до него Елена Динева, както и синът му Антон Божков, който в момента е на свобода срещу парична гаранция от милион лева. Също с рекордна гаранция от 1,5 милиона лева бе освободен и съдружникът му Александър Тумпарев.

По-късно днес от Министерство на външните работи съобщиха, че няма данни Васил Божков да е използвал служебния си паспорт, издаден от МВнР през 2019 г., включително при последното си напускане на страната. Георги Попов също не е напуснал страната със служебен паспорт при последното си излизане от България.

МВнР е издало служебни паспорти на Васил Божков и Георги Попов на 26 август 2019 г. като членове на УС на Българския съюз за физическа култура и спорт. Тези паспорти са издадени във връзка с изтичането на срока на предишните им служебни паспорти, издадени през 2016 г. на основание на писмо от Министерството на младежта и спорта.

Служебните паспортите, издадени през август 2019 г., са анулирани на 17 февруари 2020 г.

МВнР е издало служебен паспорт на Васил Божков и през 2011 г. на основание служебните му ангажименти като член на УС на сдружението Български съюз за физическа култура и спорт.

 От Министерство на младежта и спорта също излязоха с официално съобщение:

"В края на месец януари 2016 г. Български съюз за физическа култура и спорт (БСФС) изпраща писмо до началника на политическия кабинет на ММС във връзка с необходимост от съгласувателна процедура за преиздаване на изтекли служебни паспорти на двамата, които са членове на УС на съюза".

В отговор спортното министерство информира МВнР, че БСФС е самостоятелно юридическо лице, което не попада в патримониума на министерството, но изразява мнение, че няма пречки за ускореното издаване на служебни паспорти на Васил Божков и Георги Попов. Министерство на младежта и спорта няма информация кога и по чия инициатива са издадени първите или други паспорти на Божков и Попов.

Повод за отговора на двете министерства е статия на "Биволь", разкриваща наличието на валидни служебни паспорти издадени от Външно на Васил Божков и Георги Попов.

При уточняващ разговор с директора на Дирекция "Пресцентър" Цветана Кръстева става ясно, че от МВнР имат предвид конкретно последното преминаване през ГКПП с тези документи, твърдят от медията.

От отговора на Външно ставало ясно, че те са притежавали такива валидни документи до 17 февруари т.г., когато МВнР ги анулира. При това положение Божков и Попов са можели да използват служебните си паспорти, за да се идентифицират и да пресичат граници извън България, примерно на влизане в ОАЕ.

Фактът, че Божков и Попов не са се идентифицирали на ГКПП със служебните си паспорти при последното им излизане от страната не променя съществено проблема. А той е в наличието у тях на такива документи и то от години, с неясно основание. По-рано от Външно отказаха информация за паспортите, поискана от медията по реда на ЗДОИ. Информация по ЗДОИ отказаха и от МВР.

И до момента МВнР отказва да съобщи кой е подписал за издаването на привилегированите паспорти на Васил Божков и Георги Попов, твърдят от медията.

Снимка: Биволь

По закон това може да направи или министърът на външните работи, или негов заместник. "Биволь" разполагала с оперативна информация, че двата паспорта са издадени с подписа на зам.-министър Георг Георгиев.

Според Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти право на такива документи имат кметове, съдии, висши военни и други държавни служители. За лицата извън тези категории има две възможности - Член 5 точка 12 - членове на ръководствата на националните браншови организации, сдружения и федерации и Член 5 точка 14 - лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи.

Васил Божков и Георги Попов обаче не са членове на ръководството на нито една браншова организация, сдружение или федерация от национален мащаб. Остава възможността да са им били възложени конкретни външнополитически задачи, за които обаче МВнР не съобщава. Това твърдение на медията по-късно бе опровергано, тъй като от външно министерство потвърдиха, че през 2011 година паспорта на Божков е бил издаден като член на УС на сдружението Български съюз за физическа култура и спорт.

Източникът на мейла в системата на Gmail е посочен недвусмислено. Това е IP адрес 84.22.10.72

IP адресът на сървъра, от който е изпратен имейла с потвърждението за служебните паспорти на Божков и Попов е на МВнР.