Българското национално радио беше отличено със Специалната награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на Българската академия на науките. Наградата беше връчена на генералния директор на Радиото Милен Митев от председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски по време на Тържественото събрание по повод 153 години от създаването на БАН.

"В празничния годишен календар днешният ден има особено значение за нас учените от БАН, защото за пореден път се връщаме 153 години назад, за да осмислим значението на един прозорлив национално значим акт, какъвто е създаването на Българското книжовно дружество, каза акад. Ревалски.

"За нас има и нещо още по-важно - ние показваме, че въпреки политическите превратности от онзи 12 октомври 1869 г., българската духовност остава равнопоставена част от културните процеси в Европа, а науката, която създаваме отговаря на най-високите световни изисквания."

"Приемам тази награда с огромна благодарност. Заслугата за нея е на журналистите от нашите програми, които се стараят да предадат на аудиторията максимално полезна и точна информация. Има толкова много клишета за важността на науката, но не мисля, че има думи, които да изразят в пълнота значението на научните постижения и на начина, по който те докосват нашия живот всеки ден", отбеляза генералният директор на БНР Милен Митев.

В категорията "Електронни медии" награда получи журналистът от Радио Варна Валери Великов. Той е номиниран от Института по океанология във Варна.

Наградата в категория "Печатни медии" получи сп. "Икономика". За онлайн медии бяха отличени Ирина Симеонова от БТА, рубрика ЛИК и Economy.bg.

Снимка: БНР