Съветът за електронни медии прие единодушно с пет гласа "За" първия отчет на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. Той обхваща периода ноември 2021 - април 2022 г. и акцентира върху новите проекти, които реализират дългосрочните приоритети и стратегии на обществената медия.

"Въпреки динамичната обществено-политическа ситуация на този етап БНР стои стабилно, което се потвърждава в наскоро излязлото изследване на института "Ройтерс". Според него БНР за пета поредна година е лидер по обществено доверие сред медиите в България. Това не е даденост. Доверие се гради трудно и трябва да се борим всеки ден да го запазим.

Продължаваме да работим така, че по нашите програми да се чуват всички гласове, да създаваме предавания и продукти, които интересуват всички групи от обществото", каза Милен Митев.

Снимка: БНР

Той подчерта, че устойчивото развитие в дигиталната ера е приоритeт за Българското национално радио. За координиране на всички нелинейни медийни услуги на обществената медия и на ресурсите, необходими за тяхното създаване, беше създадена дирекция "Дигитални програми", която централизирано да разработва и прилага мултиплатформена стратегия за онлайн позициониране на БНР и за достигане на съдържанието по всички възможни начини и канали до аудиторията. Първите резултати за нейното разширяване вече са видими: увеличава се онлайн аудиторията и потреблението през социални мрежи, всеки четвърти посетител на сайта на БНР е вече от най-активната група 35-44 години, а всеки седми - от възрастовата група 25-34 години. Устойчивостта на тази тенденция показва фактът, че в седмицата на гласуване на вота на недоверие към правителството сайтът на БНР достигна трето място по посещаемост сред информационните сайтове.

Постижение през отчетния период е изготвянето и приемането на редакционни стандарти, създадени с участието на журналисти от всички програми на БНР. Създаден беше и Екип за проверка на факти. Той работи по горещите теми, свързани с COVID-19 и войната в Украйна, където дезинформацията е най-много и със съществено влияние върху обществото.

"Работата на екипа привлече интерес както от страна на слушателите и читателите, така и от други медии, които потърсиха БНР за партньорство за съвместна работа в тази посока", отбеляза Милен Митев.

За повишаване на собствените приходи беше създадена Търговска дирекция. В началото на 2022 г. бяха повишени доходите на музикантите от съставите на националното радио.

"Благодарим на г-н Митев , че припозна УС като равностоен партньор и се възползва от експертизата на всеки от нас. За тези шест месеца работата ни беше екипна. Това е градивният и конструктивен път за развитие на БНР", отбеляза Мария Маркова - член на УС на радиото.

"Ние влязохме в историята с работата си с 4-ма генерални директори, но за първи път сме тук като екип", допълни Стефан Ташев от УС на обществената медия.

Отчетът на генералния директор на БНР посочва и проектите, върху които вече се работи: създаване на интегриран национален нюзрум, обособяване на рубрика, в която експерти отговарят на въпроси на слушатели като следваща стъпка за борба с дезинформацията и организиране на кръгла маса, на която да се потърсят работещи решения на проблемите със защитата на журналистите. Подготвя се редизайн на сайта и мобилното приложение на БНР. Изготвен е проект по Плана за възстановяване за ускоряване дигитализацията на звуковия архив на националното радио. С разбиране за трудностите, през които премина целият сектор през последните две година и необходимостта от подкрепа за творците, се утвърждават партньорства с културни институции. БНР работи в тясно сътрудничество и с висшите учебни заведения, като развива и своите стажантски програми във всички програми и структури.