Тя е от серията „Средновековни български владетели” и ще се продава на касите на БНБ за 66 (шестдесет и шест) лева.

На лицевата страна на монетата в позлатен медальон е изработен печат на хан Тервел. Отдолу са номиналната стойност "10 лева", емблемата на Българската народна банка с годината "1879" върху лентата и годината на емисия на монетата "2017". Околовръст е изписано "Българска народна банка". 

На обратната страна на монетата, отделено със зрънчест пръстен е изображение на хан Тервел, предвождащ българската войска. Околовръст по външния пръстен е изписано "Средновековни български владетели" и "Хан Тервел". 

Теглото на монетата е 23,33 г., диаметър 38,61 мм. Тиражът й е 3000, а художественият проект е на Елена Тодорова и Тодор Тодоров. 

Българският цар Тервел е от рода Дуло, син на Аспарух и внук на Кубрат. Той се възцарява около 700 г. Сведенията и легендите за него се преплитат, изграждайки образа на далновиден владетел, храбър пълководец и спасител на Европа от арабското нашествие. За него тръгва мълвата, че като спасител на Европа от арабите е бил канонизиран за светец под името Тривелий Теоктист. Стенописи и икони на светеца има в Зографския, Рилския, Троянския, Преображенския и Лозенския манастир. 

Съществува предположение, че барелефът Мадарският конник, изсечен в скалите над с. Мадара и обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство , представя триумфиращия български хан Тервел.