Няма гаранция за сигурността на личните данни на пациентите, ако достъпът до здравното им досие става чрез т.нар. сдвояване посредством QR код. Отговорността е твърде голяма и има реална опасност от изтичане на чувствителна информация. Това съобщиха от Българския лекарски съюз (БЛС). 

От съсловната организация смятат за неприемливо и крайно неуместно вменяването на допълнителни задължения на личните лекари, които са изцяло свързани с немедицинска дейност и по никакъв начин не са част от диагностично-лечебния процес.

Съществуват различни, много по-сигурни и работещи варианти за проследяване и достъпване на данните за предоставените услуги на гражданите. От години различни сектори, боравейки с лични данни, използват сигурни кодове и двойна или тройна верификация и уведомяват гражданите за извършени услуги на тяхно име, заявяват още от Съюза.

БЛС отказва да носи отговорност за изтичането на чувствителна информация и смята предложените промени в Наредба № Н-6 за функционирането на Националната здравноинформационна система, свързани с дейността на общопрактикуващите лекари, за необмислени и е против въвеждането им.

Вчера стана ясно, че има предложения за промени в Наредбата за функционирането на Националната здравноинформационна система и достъпът до пациентското досие да е възможен и чрез QR код. Проектът за промени е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването. Сега достъпът до пациентското досие е възможен чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или електронна идентификация по Закона за електронната идентификация, което според мотивите за предложените промени, ограничава възможностите на голяма част от гражданите. Към момента под 10% от гражданите в страната разполагат със сертификати за КЕП, се посочва още в мотивите.

Освен потенциалното ограничаване на правата им, лишаването от достъп не дава възможност на гражданите да контролират характера и обема на изпълнените медицински дейности, които ги засягат лично. При невъзможност да бъдат проследявани данните за предоставените им медицински услуги и издаваните медицински документи гражданите са поставени в пасивна позиция и невъзможност да защитават ефективно своите права на пациенти, се допълва в мотивите.

С предложените промени се създава възможност практически всеки гражданин, който притежава смартфон или таблет, да има мобилен достъп до своето електронно здравно досие чрез активиране на специално потребителско мобилно приложение "еЗдраве" за достъп до електронното си здравно досие (еднократно сдвояване на досието с мобилното приложение) на мобилното си устройство. Сдвояването може да се извърши лично или чрез оправомощени служители в регионалните здравни инспекции или в районните здравноосигурителни каси, както и в офисите на

"Информационно обслужване" АД. При техническа възможност сдвояването може да се извърши и от личния лекар.

Сдвояването става чрез изтегляне на QR код, който се сканира в мобилното устройство на гражданина, чрез което той получава достъп до своето електронно здравно досие. Сдвояването се предоставя безвъзмездно, допълва БТА. Не се налага изпълнението на последващи технически процедури за поддържане на достъпа. Предлаганата система за достъп не изисква специални технически познания.