Понастоящем 65,3 на сто от децата в нужда са настанени в приемни семейства, докато през 2010 г. 80 на сто са ползвали резиденти услуги. Тези данни обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в отговор на въпрос от народния представител от "БСП за България" Надя Клисурска във връзка с анализа на законодателството на Министерство на труда и социалната политика за политиките, свързани с приемната грижа.

Петков уточни, че приемната грижа е мярка за закрила, регламентирана в Закона за закрила на детето, а не вид социална услуга. Бисер Петков обясни, че настаняването в приемна грижа се предприема единствено в случаите, при които е установена необходимост за настаняване на детето извън семейството.

"Именно благодарение на развитието на мерките за настаняване в семейството на роднини и близки и в приемно семейство, понастоящем 65,3 на сто от децата, които са настанени извън семейството, се отглеждат в семейна среда. За сравнение, през 2010 г., 80 на сто от тези деца са били настанени в резиденти услуги. Считам, че за всяко дете е по-добре да расте в семейството, отколкото в специализирани институции", каза Бисер Петков.

Той информира депутатите, че за първи път в Закона за социалните услуги, който ще влезе в сила от 1 януари 2020 г. дейностите по набиране, оценяване и обучение на кандидатите за приемни семейства ще се финансират от държавния бюджет по общ стандарт. Министър Петков уточни, че е създадена работна група, която да изготви конкретно предложение за стандарта за приемна грижа. По думите само с подобен стандарт би се гарантирало качеството на приемната грижа. Според Петков приемната грижа ще продължи да се развива с оглед на приетия актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата", в който има заложени конкретни срокове за закриване на всички институции за деца до 2021 г. Министър Петков бе категоричен, че приемната грижа е алтернатива на настаняването в институции за деца.