Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на вътрешните работи Валентин Радев направи коментар относно разрасналия се през последните дни скандал с обществената поръчка за високопроходими автомобили за МВР.

Спецпрокуратурата вече разследва длъжности лица от МВР заради данни за потенциална измама и закононарушения при изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд "Вътрешна сигурност" за закупуване на превозни средства за нуждите на ведомството.

Европейската служба за борба с измамите, известна като ОЛАФ, препоръчва възстановяване на близо 6 млн. евро след предполагаема злоупотреба с власт в МВР.

Именно в мандата на Валентин Радев продължава и се финализира обществената поръчка за закупуването на автомобилите.

"Към встъпването ми в длъжност на 04 май 2017 г. беше на лице приключена процедура за проведена обществена поръчка за доставка на автомобили - с Решение от 20 април 2017 г. Решението беше в процедура по обжалване (делото в КЗК е образувано на 4.05.2017 г.) и има влезли в сила Решения на КЗК и ВАС. И двата компетентни органи са постановили решения, с които са установили, че не са налице нарушения при провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка. Тези две решения ми дадоха увереност, че процедурата е напълно законосъобразна и аз, в качеството ми на възложител, бях длъжен да сключа договор. След Решението на Върховния административен съд, като орган, осъществяващ съдебен контрол върху процедурите, възлагани по реда на ЗОП, не беше налице ни най-малко съмнение за наличие на нарушения, както и нямаше правно основание за не приключване на процедурата със сключване на договор", обясни депутатът във Facebook.