Това съобщи в "Седмицата" на Дарик министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

За втори пореден месец безработицата у нас спада, през април тя е 9,29%, отчете той. През този месец заетите работни места са 23 076. От началото на новата година са заявени около 80 000 работни места от реалния сектор, което е с 11 000 повече в сравнение със същия период на миналата година.

"Това означава, че има търсене. Българската икономика се съживява", подчерта Младенов. Социалният министър посочи преработвателната промишленост и хотелиерския бранш като водещите области, в които се търсят работници.

Секторите, в които безработицата расте, са строителството, търговията, сферата на услугите. Под 6% са хората, които работят без трудови договори. Повече от 25% от българите декларират, че истинският размер на работните им заплати е много по-голям от това, което декларират.