От 25 март транспортният бизнес може да пътува с едно бордово устройство , един договор и един доставчик и в Словакия, както в България и още 14 тол системи в Европа. Целта е Европа да стане континент без граници за тол таксуването и това да улесни превозвачите, като им спестява разходи, време и персонал за административни дейности.

"Интелигентни трафик системи" АД (TollPass) разширява европейската електронна тол услуга с още една държава - Словакия, и затвърждава лидерските си позиции, като е една от първите европейски компании, които правят възможно автоматичното тол таксуване чрез едно бордово устройство чрез платформата TollPass за България, Унгария, Австрия, Германия, Белгия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Швейцария, Полша, тунели в Германия и Белгия и мостове в скандинавските страни. Съвсем скоро предстои включването и на Словения и Чехия.

Така компанията на практика приложи в полза на бизнеса директива 2019/520/EU на Европейския съюз, според която в държавите членки трябва да се създаде единно пространство без граници за пътното таксуване.

С услугата TollPass EETS и бордовото устройство TollPass EUROBOX превозвачите могат да пътуват в Европа по-бързо, с по-малко разходи и с облекчения за водачите и мениджърите на автопаркове. Не трябва да спират на границите за заплащане на тол такси, да сменят бордовите устройства или да администрират множество договори с различни национални тол оператори.

Освен значителното намаляване на административната тежест за бизнеса, за него са разработени допълнителни услуги като възстановяване на ДДС и акцизи, карта за безкасово плащане на горива, прозрачност и отчетност за всички тол транзакции, непрекъснат онлайн достъп до актуална информация за управление на тол услугите, до помощна информация за условията и правилата за ползването на различните тол системи в Европа.

Дигитализацията на услугите за транспортния бранш като приоритет на "Интелигентни трафик системи", позволява на превозвачите да заявят услуга за тол отчитане в Словакия от 25 март 2024 г. директно от своите онлайн договори. Така транспортният бизнес става много по-гъвкав, спестява разходи и се управлява дигитално, като ползва европейската тол услуга за Европейския съюз само с един договор, бордово устройство и доставчик.