12 април се отбелязва като Международен ден на авиацията, а в тази сфера България отдавна изостава и вече е налице сериозен недостиг на висококвалифицирани кадри. Въпреки, че отдавна сме космическа нация, днес липсата на кадри в тази област е осезаема и създава проблеми не само за сигурността на българското въздушно пространство, но и за надежността на полетите в гражданската авиация.

Високо платени, качествено подготвени и с широкопрофилни знания, умения и компетенции ще са авиационните инженери на бъдещето. Точно такива инженери създават Висшето училище по телекомуникаци и пощи и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия в своята съвместнабакалавърска специалност "Комуникационни системи за обслужване на въздушното движение". Само след две години България ще има своите първи авиационни инженери с диплома, издадена едновременно от два университета. "Това са инженерите в авиацията на бъдещето, защото са интердисциплинарно подготвени. Имат знания, както в областта на комуникационните системи, които обезпечават сигурността и надежността на въздушния трафик, така и специфичните за авиацията знания, умения и компетенции. Това са инженери, подготвени в лабораториите по комуникация и мрежи на нашия университет и упражнявали наученото в симулаторите на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия." - казва проф. д-р Миглена Темелкова - ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Бъдещите инженери на българската авиация се обучават 2 години във Висшето училище по телекомуникации и пощи в София, в което научават базовите принципи на инженерните науки, изграждат умения за работа със специфични за въздушното движение комуникационни системи и електронни схеми, упражняват практически наученото в реалната среда на фирмите - партньори на университета. Последните две години от обучението си студентите акцентират върху основите на авиацията и инженерната поддръжка, обезпечаване и контрол на комуникацията в нея. Точно това се случва във на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия, което разполага не само с летателни апарати, но и с множество симулатори. Така - споделяйки взаимно учебно-преподавателските си ресурси двата български университета са пионерите в създаването на уникалната специалност "Комуникационни системи за обслужване на въздушното движение", която дава възможност впоследствие да работа и в областта на управлението на въздушното движение.

"Тази специалност е много перспективна, защото сме от една страна широкоспектърно подготвени инженери, а не само авиатори, но от друга страна - познаваме добре авиацията и нейните принципи и най-вече - спецификата на комуникационните системи и техническите апарати, които я обезпечават. Това ни прави надеждни инженерни кадри за българското небе." - казват първите студенти в тази иновативна специалност, които вече са на път да завършат втори курс.

Връзката на Висшето училище по телекомуникаци и пощи с бизнеса датира от десетки години. В него бизнесът не само преподава, не само осигурява стажове и практики на студентите, но и дарява софтуер, апаратура, технологии, обзавежда лаборатории. Така бъдещите инженери в авиацията имат възможност да учат реално от практиката, да се упражняват на апарати и системи, които са последно технологично поколение, да изграждат реални умения да обезпечават системите, подпомагащи организацията, координацията и контрола на въздушния трафик чрез множество упражнения в реални бизнес компании под менторството на водещи експерти от практиката. Така се създават още от университетската скамейка инженери с реална практика и възможности за бързи и адекватни решения в динамичната авиационна среда. А тези инженериса не само търсени на българския и международния трудов пазар, а са и високо платени. Стартовите възнаграждения на интердисциплинарно подготвените инженерни кадри са от порядъка на няколко хиляди евра месечно. Най-добрите в бранша достигат възнаграждения от над 10 хиляди евро.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "инженер" и имат безспорната техническа основа по отношение процедурите за контрол на въздушното движение, използвани от ръководителите на полети в контролни кули и радарни съоръжения. Завършилите специалност "Комуникационни системи за обслужване на въздушното движение" намират реализация в различни авиокомпании, летища, служби за ръководство на въздушното движение, както и в други организации, свързани с авиацията.

Повече за кандидатстудентска кампания за учебната 2024/2025 година , бакалавърските програми на Висшето училище по телекомуникации и пощи, както и сроковете за кандидатстване, може да откриете ТУК.