Въвеждането на регистрационен режим за всички автосервизи е важна стъпка за подобряването на пътната безопасност. Това е обявил заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, по време на обсъждането на работните проекти на Закон за движението по пътищата, Закон за водачите на моторни превозни средства и Закон за пътните превозни средства, цитиран в съобщение от МТИТС.

По думите му, тази промяна е залегнала в проекта на новия Закон за пътните превозни средства, който регламентира изискванията към пътните превозни средства, условията и реда за тяхното одобряване, регистрация и проверка на техническата изправност, както и правилата, по които ще работят техническите служби и пунктове.

Зам.-министър Попов е посочил, че ще бъде създаден публичен регистър на сервизите с пълна информация за местонахождението, служителите и тяхната квалификация, като е предвидено сервизите да дават минимална гаранция за извършените ремонти.

"Паралелно с това ще се надгради регистърът на техническите прегледи, като ще се създаде електронен технически паспорт, в който автосервизите и техническите пунктове ще отразяват всички ремонти, технически проверки, промени в конструкцията и регистрирани произшествия. Така ще може да се проследи реалното състояние на всеки автомобил", е заявил Ангел Попов.

В закона са разписани подробно изискванията за извършването на сделки с автомобили и промяната на собствеността, като се въвежда регистрационен режим при продажбата на нови или втора употреба резервни части, посочил е той.

По думите на Попов целта на тези промени не е да се затварят сервизи, а всички да излязат на светло и да работят при еднакви правила и контрол, което ще доведе до по-ясна регулация на сектора и ще намали нелоялната конкуренция.

Законодателното предложение предвижда още всички автобуси, които извършват междуселищни превози на разстояние повече от 30 километра да бъдат оборудвани с колани за пътниците, е казал още заместник-министърът. Той е уточнил, че към момента изискването е пътниците да слагат колани само ако в автобуса има такива, но по думите му коланите са изключително важни за спасяването на човешки живот и за това е нужно всички автобуси да имат такива.

По отношение текстовете в новия Закон за водачите на моторни превозни средства заместник-министър Ангел Попов е обявил, че се облекчава реда за продължаване срока на валидност на разрешенията за обучение на кандидатите за водачи. Той е заявил, че при теоретичния изпит ще бъдат намалени изпитните въпроси, като същевременно ще бъдат добавени интерактивни видеоклипове за оценка на възприятията на кандидатите. При практическия изпит ще се създаде правно основание за обжалване и промяна на резултата.

Завишава се и контролът към психологическите лаборатории чрез въвеждането на 5-годишен срок на регистрация, като е предвидено да се ограничава дейността на психолози, които извършват нарушения.

Днес стартира публичното обсъждане на работните проекти на трите закона. След разглеждането на всички постъпили предложения, законите ще бъдат публикувани официално за обществено обсъждане. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще разгледа всяко предложение от браншовите организации, за да се постигне възможно най-голям ефект и обществено съгласие по промените в законодателството.