Археолози работят на терена предназначен за строеж на хотел от веригата Мариот.

Обектът намиращ се на Солни пазар, попада в границите на трета защитена зона на историко-археологически резерват Сердика-Средец, посочва Булфото. Данните от предишни археологически проучвания в района показват, че теренът попада в границите на западния некропол на антична Сердика.

На терена, предвиден за строеж, археологически проучвания се провеждат от ноември 2017 г., като в началото на март 2018 г., бяха регистрирани археологически материали (керамика, кости), които наложиха започването на спасителни разкопки.

Към днешна дата, в площта, предвидена за археологическо проучване, са разкрити два гроба с покритие от тегули, най-вероятно от епохата на Античността, пласт и структури от Средновековието (предполагаемо жилище от средновизантийския период), както и останки от сграда и яма от османската/възрожденската епоха.

Предварителните данни сочат, че преобладават монетите от османския период. Интерес представляват и сравнително големият брой открити средновековни монети. Те са от най-дребния номинал тетартерон и от сравнително редките половин тетартерон, изработени са от мед и болшинството принадлежат на император Мануил I Комнин (1143-1180).

Снимка: Bulphoto

Снимка: Bulphoto

Снимка: Bulphoto

Снимка: Bulphoto

Снимка: Bulphoto

Снимка: Bulphoto