Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ) вписа в регистъра четвърти национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси на базата на изминато разстояние - тол, съобщиха от пътната агенция. С решение на Управителния съвет на АПИ като национален доставчик на услуги е регистрирана фирмата "Иком" ООД, която иска да партнира само в събирането на толтакси.


Съгласно Общите условия предстои дружеството да премине втория етап от процедурата за подписване на договор, след което да докаже оперативна съвместимост с електронната система и едва тогава да започне дейност по предоставяне на услуги.

До момента АПИ има договор за национален доставчик на услуги с "Интелигентни Трафик Системи" ЕАД, с "Телетол" АД и с "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, като две от дружествата вече продават електронни винетки - "Интелигентни Трафик Системи" и "Конкорд Смарт Инфраструктура", а "Телетол" АД не продава електронни винетки, тъй като не постигна оперативна съвместимост със системата на АПИ, се посочва в съобщението.

С въвеждане в търговска експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на базата на изминато разстояние "Интелигентни Трафик Системи" ЕАД, "Телетол" АД и "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД ще имат възможност да предлагат и толуслуги след доказване на оперативна съвместимост с електронната система.

Процедурата за кандидатстване и одобряване на националните доставчици на услуги е описана в Закона за пътищата и Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, се напомня в прессъобщението. Първият етап е подаване на заявление за регистрация, съгласно изисквания, разписани в Наредбата. След като е установено, че лицето отговаря на условията, АПИ одобрява неговото вписване в Национален електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси.

Съгласно Наредбата лицата, които са вписани в регистъра, могат да подадат заявление за извършване на тази дейност. Процедурата за кандидатстване е отворена и всяко лице, което отговаря на условията, може да подаде заявление. Процедурата и изискванията са еднакви за всички кандидати, желаещи да предоставят услуги и да бъдат национален доставчик на такива.