Парламентарната група "БСП за България" внесе искане за детайлни разисквания за организацията на трансплантационното лечение у нас. По време на парламентарния контрол д-р Георги Йорданов предаде списъка с 64 подписа, с което искането на левицата става задължително. Разискванията ще се проведат по време на следващия редовен парламентарен контрол, съ.

В отговор на въпрос от БСП за трансплантациите, здравният министър Кирил Ананиев посочи, че ще бъдат създадени два центъра за белодробна трансплантация - в болниците "Света Екатерина" и във Военномедицинска академия и припомни, че страната ни започва сътрудничество с Виенската многопрофилна болница, съобщи БНР.

"Основната ни цел е в края на 2019 година или най-късно в началото на 2020 година в България да може да се проведе първата белодробна трансплантация. В същото време Министерството на здравеопазването проведе преговори за извършване на белодробни трансплантации на български пациенти във Виена. Очакваме Виенската многопрофилна болница да приеме до 5 български пациенти годишно за белодробна трансплантация срещу ангажимент броят на извършените трансплантации да отговаря на броя на изпратените органи от България до Евротрансплант", заяви Ананиев.

Здравният министър отново отчете, че през последните 4 години броят на пациентите в страната, които имат нужда от органна трансплантация, остава висок, докато донорството намалява. По данни на Изпълнителната агенция по трансплантация към началото на годината над хиляда се нуждаят от трансплантация на бъбрек, близо 500 чакат за трансплантация на сърце, 50 - на черен дроб, а от белодробна трансплантация се нуждаят 15 български граждани.

Министърът съобщи също, че по нареждане на премиера Бойко Борисов здравното министерство внася идната сряда доклад в МС за състоянието на държавните психиатрични болници и мерките, които трябва да се предприемат, съобщи БТА. Въпросът е в контекста на изнесени данни и репортажи, показващи ужасяващи условия, при които живеят повечето психично болни в специализирани заведения в България.

В националната здравна стратегия 2020 има раздел "Политика за опазване и подобряване на психичното здраве в съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво". Основни мерки в тази област са свързани с комплексното обслужване на психично болните в близост до тяхната естествена жизнена среда, както и изграждане на ефективно партньорство между различните институции - за здравеопазване, правосъдие, образование, социалната система, както и гражданското общество, посочи здравният министър.

Друга задача на министерството според Ананиев е осигуряване на обществена подкрепа за преодоляване на психиатричната стигма. Водещ принцип в политиката на МЗ за развитието на психиатричната помощ у нас е максималното възвръщане на психично болния пациент в нормална среда и създаването на условия за реинтеграцията му в обществото, каза още той.

За да се постигне това, министерството е предприело мерки, сред които Ананиев изброи - "усъвършенстване на механизмите за финансиране по реда на методиката за субсидиране на лечебните заведения на МЗ". Чрез тази методика се финансира стационарното лечение на пациенти с психично заболяване, включващо дневно, спешно стационарно лечение, поддържащи програми с метадон и други дейности, обясни министърът. С приетия от Министерския съвет план за действие към стратегия за дългосрочни грижи в периода 2018 - 2021 г. е предвидено разкриването на 10 нови дневни Центрове за социална рехабилитация и интеграция с до 40 места за хора с психични проблеми. Предвиждат се още развитие на мобилни услуги и патронажни грижи, особено в отдалечени и труднодостъпни райони по думите на министъра. В списъка от мерки Ананиев изброи още разкриване на подкрепени, наблюдавани жилища за възрастни хора с психични проблеми, създаване на интердисциплинарни екипи, координирани действия с лечебните заведения за психични болни.

"Предвидено е създаването на 68 Центъра за грижа на лица с психични разстройства, умствена изостаналост и деменции, където ще се предоставят почасови услуги, трудова терапия, консултиране, подкрепа, мобилна работа, трудово наставничество и трудова заетост в реална работна среда", каза Ананиев. Той информира депутатите, че от 1 януари 2017 г. са повишени възнагражденията на работещите в държавните психиатрични болници с 18,24 на сто, а от началото на 2018 г. три държавни психиатрични болници са спечелили и изпълнили проекти по програма на норвежкия финансов механизъм. По думите на здравния министър са извършени ремонти и се е подобрила материалната база в психиатричните болници. Като основно ремонтирани и с добра материално-техническа база той посочи центровете за психично здраве в Русе, Бургас, Враца, Добрич и Пазарджик. За пациентите с психични разстройства с висок процент на инвалидност се грижат, по думите на Ананиев, лични асистенти, както и за останалите хора с увреждания.

Грижата за пациенти с психични заболявания е отговорна и комплексна дейност, включваща грижите на три министерства, на общините, пациентските и неправителствени организации, обобщи министър Ананиев.