За 94 на сто от българите е важно законите да се отнасят за всички - граждани и управляващи, независимо от мястото им в обществото, богатството им, политическите им връзки или произхода им. Това показват данни от проучване, разпространени днес от Европейската комисия, съобщи БТА.

Над половината (67 на сто) определят това като много важно, за 27 на сто е важно, за два процента "не е толкова важно", за един процент "не е важно", а три на сто нямат мнение. За 57 на сто е много важно законите у нас да бъдат ясни и предвидими, за 35 на сто това е важно, а три на сто са без мнение. Сходно е разпределението на отговорите за това дали е важно законите да подлежат на оспорване и оценка, както и да бъде лесно проследяването на законотворчеството.

Също 94 на сто са отговорили, че е важно или много важно да има подобрение по въпроса с равнопоставеността пред закона, възможността за оспорване на законите и за наблюдение над работата на законодателите. Общо 96 на сто са на мнение, че корупцията сред държавници и политици трябва да бъде разследвана и да се стига до съд.

Общо 95 на сто споделят мнението, че държавниците и политиците не трябва да се облагодетелстват от службата си, а следва да се водят от етични правила и да дават ясни обяснения за приеманите решения. В 90 на сто от отговорите се подкрепя възможността съдът да се произнася по решения, свързани с данъци, пенсии, обществени поръчки, образование и здравеопазване.

При 93 на сто от отговорите се посочва, че е важно гражданите да могат да защитят правата си пред независим съд, който не е под влиянието на политически и/или икономически интереси. За 95 на сто е важно полицията и прокуратурата да разследват "правилно" и независимо всички (уличени). Общо 80 на сто настояват делата да не бъдат прекалено продължителни и скъпи.

За 88 на сто от българите е важно медиите и гражданското общество да могат да критикуват правителството и бизнеса без страх от сплашване. Същият е делът на онези, които искат във всички държави от ЕС да се спазват основните принципи на Общността, но едва 34 на сто заявяват, че знаят кои са тези ценности.