150 хиляди пушки са заредени да гърмят по диви прасета от 5 октомври, когато се очаква да бъде официално открит ловът на едър дивеч съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Забраните във връзка с ограничаване на заразата от африканска чума по свинете ще бъдат намалени наполовина, увери инж. Васил Василев, председател на Националното ръководство на ловците и риболовците в България. Това е очаквания резултат от водените разговори на ръководството на Националното сдружение на ловците и риболовците в България с експерти от министерство на земеделието.

До дни министърът на земеделието Десислава Танева ще издаде заповедта за новия ловен сезон, уточниха за "Труд" от аграрното ведомство. Тя се подготвя и ще е готова преди 5 октомври. В нея ще бъдат уточнени правилата за лов в ловностопанските райони, които попадат в инфектираните зони около обявените случаи на африканска чума при диви свине, посочиха от министерството.

"Очакваме да бъде издадена заповед, която да намали значително зоната, в която тотално се ограничава човешкото присъствие. Както и да бъде въведена втора зона, в която се допуска индивидуално ловуване и групов лов без кучета. Третата зона ще е зона с интензивен лов за намаляване на популацията на дивите свине", обясни Василев.

Това ще тушира възникналото напрежение сред ловците при откриване лова на дребен дивеч в средата на август, когато значителна част от българските ловци така и не излязоха на излет, защото ловът в техния район бе забранен заради мерките за ограничаване на африканската чума по свинете.

Т.н. зони за сигурност, определените с предишната заповед на министъра на земеделието бяха с огромна площ от 200 кв. км. и засягаха територията на много ловно стопански райони. При 2300 ха средна площ на една дружинка забраната обхващаше по 5-6, понякога 10 ловни дружини, на които тотално се забраняваше всякакъв вид лов.

По силата на същата заповед, освен ловната дейност се ограничаваха и дейностите по събиране на гъби, билки, туризъм, дърводобив, прибиране на земеделска продукция. На практика обаче се оказа, че единствените хора, които бяха възпрепятствани да имат достъп до тези територии бяха ловците, защото когато държавата не предостави разрешителни за ловуване ловците не могат да ловуват.

Оказа се обаче, че не е възможно на всеки горски път, на всяка пътека, да се постави служител на реда, който да ограничава достъпа.

Сегашните мерки, ако бъдат приложени, зоните с ограничения, в които се забранява достъпа ще бъдат прецизно нанасяни. Така няма да се забранява лова на територията на цял ловно стопански район и дори една дружина да бъде засегната от забрана в една част ловците ще имат друга част, в която да ловуват.

Ловците се надяват и на по-дълъг сезон, като очакват министър Танева да се възползва от законовата промяна и да удължи срока за ловуване на дивя свиня заради необходимостта от намаляване на популацията и свеждането й до съгласно изискванията на ЕК нива от 0.3 животни на всеки 100 ха ловна площ.