Това показват данните от национално представително проучване на МБМД, направено между 23 и 26 април сред 1212 души, предаде БТА.
За 33 на сто от участниците в изследването най-притеснителна е безработицата, а за 23 на сто - ниските доходи.
Корупцията е основен проблем за 12 на сто, а лошото управление на страната - за 11 на сто.
Високите цени и инфлацията са главното притеснение на 7 на сто от анкетираните, престъпността - на 5 на сто, а 3 процента са притеснени от липса на законност и справедливост.

17 на сто от участниците в проучването са оптимисти за положението на страната в предстоящите месеци и очакват то да се подобрява. 35% прогнозират влошаване, а според 45 на сто ситуацията ще остане същата.

Според данните 67% са неудовлетворени от работата на държавната администрация, като най-крайни в оценката си са 29 на сто. Доволни от работата на администрацията са 30%. 79 на сто заявяват, че са неудовлетворени от пенсионната система срещу 17 на сто, които са удовлетворени.
63 на сто не са доволни от образованието, докато на обратното мнение са 33 процента. Според 89 на сто от българите са необходими реформи в държавната администрация, 91 на сто смятат, че трябват реформи в здравеопазването, 85 на сто - в пенсионната система, а 82% са на мнение, че трябва да се реформира образованието.

Хората предлагат като необходими промени в държавната администрация съкращаване на част от персонала - според 26 на сто, намаляване на корупцията - според 14%, и по-компетентни служители - според 7 на сто.

76% от българите са неудовлетворени от здравеопазването у нас, като 37 на сто декларират крайна неудовлетвореност. За 23% здравеопазването е удовлетворително. За качествено здравеопазване, според анкетираните, трябва да се осигури по-добро обслужване (20%), да се въведе безплатно здравеопазване (12 на сто), да се премахне корупцията - 6%.

Системата за пенсионно осигуряване, според участниците в проучването, се нуждае от увеличаване на пенсиите (според 26%), да не се повишава възрастта за пенсиониране (9 на сто), и дори намаляване на тази възраст (6 на сто).

За по-добро образование българите смятат, че трябва да има затягане на дисциплината (14 процента), подобряване на качеството на учебниците (9 на сто) и повишаване на квалификацията на учителите (8 на сто).
71% одобряват идеята за целодневно обучение на децата в училище, като 41 на сто категорично са "за". Предложението да се намали учебният материал за сметка на затвърждаване на знанията среща подкрепата на 85 на сто, а за затягане на дисциплината и въвеждане на оценки за поведение - на 91%. Също 91 на сто е одобрението за това да се въведе само по един учебник за всеки предмет.