Програмата беше въведена по времето на мандата на социалния министър Емилия Масларова. По план в нея трябваше да бъдат включени 15 000 пенсионери за период от една година, но от предоставената възможност за почивка до момента се възползваха едва 3095 възрастни хора.
Решението на министрите е стъпка към приемането на ефективни, краткосрочни антикризисни мерки, съобщиха от правителствата пресслужба. Ресурсът, който ще се освободи с отменянето на програмата, е в размер на 2 145 000 лв. Правителството ще пренасочи тези средства за подпомагане на най-уязвимите от кризата обществени групи, като инвестира в създаването на социални трапезарии в малките или трудно достъпни населени места в страната.
Предложението беше подкрепено единодушно на първото заседание в пълен състав на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя през миналата седмица след деветмесечно отсъствие на представителите на синдикатите